Untitled Document
 

 

 
Untitled Document
 
03. 09. 2012.
Matični ured Kakanj
Vjenčani u augustu 2012. godine

U periodu 1 – 31. august 2012. godine, brak su sklopili: Abidović Edber i Brkić Nirmela, Husika Nermin i Musić Hajrija, Tuka Marko i Krnjić Elvedina, Srdić Goran i Delić Iva, Muminović Edin i Hasaković Almira, Kovač Elvis i Rojo Hidajeta, Begić Semir i Kahvedžić Naida, Bradarić Goran i Đondraš Danijela, Husagić Jasmin i Čehajić Amila, Škulj Nevsad i Spahić Elmedina, Čišija Adnan i Čobo Sanela, Goralija Kemal i Lopo Adila, Čatić Nedžad i Delibašić Šemsa, Ramović Elvedin i Čajo Sanela, Tomić Anto i Antunović Nataša, Lopo Maid i Alispahić Senida, Ljubović Armin i Neimarlija Ilda, Halaba Senad i Ohran Đanela, Omerhodžić Amel i Neimarlija Emina, Obralija Emir i Gračić Amela, Šišić Mersudin i Omanović Amra, Čeliković Adnan i Krivokapa Jasna, Radoš Mišel i Pezer Janja, Penjo Eldin i Alić Delila, Delić Ferhad i Husetović Vernesa, Husetović Sabahet i Mujezinović Belma, Mujagić Armin i Bećović Indira, Hasanbegović Emir i Mujić Amira, Begić Nezir i Kubat Jasmina, Smolo Arnel i Muslija Mirnesa, Kovač Mirza i Ibrahimspahić Aida, Aliefendić Edin i Balešić Aida.

Mladencima upućujemo srdačne čestitke povodom stupanja u bračnu zajednicu.

KakanjLive

Untitled Document
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  Preporučite: