KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Pojačane inspekcijske kontrole tokom decembra

11.12.2015. - Odsjek za inspekcije Općine Kakanj će posebnu pažnju usmjeriti na slučajeve zauzimanja javne površine i prodaju pirotehničkih sredstava

pirotehnika

Tokom mjeseca decembra Odsjek za inspekcije Općine Kakanj će posebnu pažnju usmjeriti na slučajeve zauzimanja javne površine u svrhu prodaje robe bez odobrenja nadležnog općinskog organa, te na slučajeve prometa pirotehničkih sredstava.

O svakom slučaju uočene prodaje pirotehničkih sredstava općinski inspektori će odmah obavijestiti Policijsku stanicu Kakanj koja je nadležna za postupanje u slučajevima bespravne prodaje i prometa pirotehničkih sredstava.

 

PRESS Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u