KakanjLive | Ponedjeljak, 26.10.2020. godine

Zdravstveni sektor u Zeničko-dobojskom kantonu stabilan

03.06.2017. - Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) organizirao je sastanak sa direktorima 17 zdravstvenih ustanova sa područja Kantona, na kome se razgovaralo o važnim temama ali i poslovanju u protekloj godini

zdravstvodirektoriZdravstveni sektor u Zeničko-dobojskom kantonu stabilan, detalj s održanog sastanka (Foto: J. Hadžić)

Prema riječima Mirzete Subašić, direktorice ZZO ZDK, Zavod je u 2016. godini na području ZDK zaključio ugovore o pružanju zdravstvene zaštite sa svim zdravstvenim ustanovama.
- Sagledavajući poslovanje zdravstvenih ustanova u 2016. godini, možemo reći da je zdravstveni sektor u Kantonu stabilan. Ustanove ispunjavaju ugovorene obaveze, redovno uplaćaju doprinose za zdravstveno i penziono-invalidsko osiguranje a što nije slučaj sa ustanovama u drugim kantonima i RS-u – poručila je Subašić.
Od 17 zdravstvenih ustanova u ZDK, njih pet je poslovalo negativno. Subašić je posebno istakla pozitivno poslovanje Opće bolnice u Tešnju.
- Pozitivno je poslovala i Opća bolnica Tešanj, koja je jedna od rijetkih bolničkih ustanova koje su imale pozitivno poslovanje, možda čak i jedina u Federaciji BiH - istakla je on.

Potrošnja lijekova

Direktorima zdravstvenih ustanova na održanom sastanku prezentirana je Informacija o stepenu informatizacije zdravstvenih ustanova ZDK kao i Informacija o potrošnji lijekova sa Liste lijekova za prva četiri mjeseca ove godine.
Također je razgovarno i o Inicijativi za uvođenje mogućnosti plaćanja premije, umjesto neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite.

Evidentan pomak

U ZZO ZDK su zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju krajnjim korisnicima ističući da uvijek može bolje. Subašić ističe da je u posljednjih godinu dana evidentan pomak.
- Rade nam svi aparati (magnet i CT, op.a.), na Zavodu je da obezbijedimo bolje prihode a na ustanovama da pružaju bolju i kvalitetniju uslugu te da nema dugih lista čekanja – poručila je Subašić.

D.A./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u