KakanjLive | Ponedjeljak, 01.06.2020. godine

Aktivizam mještana Papratnice, Javora i Poljana

18.09.2017. - Mještani mjesne zajednice Papratnica očistili šiblje i kanal uz putnu komunikaciju Papratnica – Javor u dužini od 1.800 metara. Akciju kresanja šiblja, košenja trave i čišćenja kanala organizovala je i grupa mještana mjesne zajednice Poljani.

Papratnica

Iz kakanjskih mjesnih zajednica svakodnevno nam stižu lijepe vijesti. Grupa mještana Papratnice i Javora realizovala je radnu akciju tokom koje je izvršeno kresanje šiblja i čišćenje kanala uz putnu komunikaciju Papratnica-Javor u dužini od oko 1.800 m čime se doprinijeli poboljšanju sigurnosti odvijanja saobraćaja na ovom putu.

Poljani

I grupa mještana mjesne zajednice Poljani je realizirala sličnu akciju kresanja šiblja, košenja trave i čišćenja kanala za odvodnju oborinskih voda uz putnu komunikaciju Kraljeva Sutjeska – Poljani, a sve u cilju sigurnijeg saobraćaja ovom dionicom kako za vozače, tako i za pješake.

Realizacijom ovih akcija mještani Papratnice, Javora i Poljana su pokazali visok nivo svijesti o potrebi aktivizma mještana u osiguranju boljeg i sigurnijeg ambijenta za život.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u