KakanjLive | Ponedjeljak, 03.08.2020. godine

Aktivnosti povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja

10.10.2018. - Centar za mentalno zdravlje, koji djeluje u okviru kakanjskog Doma zdravlja pripremio je niz programskih sadržaja kojima se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja

svjetskidanmz
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. oktobar Svjetskim danom mentalnog zdravlja. Obilježava se svake godine, a cilj mu je podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja diljem svijeta kao i poticanje na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju.

Tim Centra za mentalno zdravlje (CMZ) pri JU „Dom zdravlja“ Kakanj svake godine na prigodan način obilježava ovaj dan. Tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2018. godine je „Mladi i mentalno zdravlje u mijenjanju svijeta“. Ovim povodom planirane su četverodnevne aktivnosti. To su promocija Centra za mentalno zdravlje, zatim Sastanak predstavnika institucija u zajednici i Dani otvorenih vrata za mlade iz tri osnovne i tri srednje škole, korisnike usluga CMZ i članove njihovih porodica. Tu je kao četvrta aktivnost informisanje građana na ulici na temu mentalnog zdravlja mladih sa izložbom radova korisnika okupacione terapije koja se provodi u Centru za mentalno zdravlje Kakanj. Promotivni štand će biti postavljen na ulici i u prostorijama Centra za mentalno zdravlje.

Danas je planirano postavljanje štanda sa promotivnim materijalom i izložbenim radovima Grupe okupacione terapije, s ciljem da se građani općine Kakanj informišu o mentalnom zdravlju, uslugama koje su dostupne u CMZ, Okupacionoj terapiji, te pogledaju izložene radove... Štand će biti postavljen na trgu kod BH Pošte u Kaknju i to od 10:00 do 13:00.
Također danas od 13:30 u prostorijama CMZ planirano je druženje korisnika usluga CMZ i članova porodica te ostalih zaineresiranih. Ovom prilikom će biti predstavljeni i radovi Grupe okupacione terapije.

Dani otovrenih vrata za učenike tri osnovne i tri srednje škole počeli su jučer 09. 10.2018 i traju do 11.10.2018. godine u periodu od 10:00 do 15:00 u prostorijama CMZ. Planirano je da CMZ posjeti minimalno 120 učenika, i to iz tri osnovne i tri srednje škole po 20 učenika. Tokom posjete učenici će imati priliku da se upoznaju i sa okupacionom terapijom i pogledaju radove korisnika uključenih u Grupu okupacione terapije.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u