KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Aplikacije za sedam projekata Fonda za okoliš

26.04.2019. - U Razvojnom centru Općine Kakanj održan sastanak na kojem je identificirano sedam projekata na koje se može aplicirati po javnom pozivu Fonda za okoliš F BiH

razvonaslovna
Općina Kakanj u saradnji sa Razvojnim centrom, javnim preduzećima i ustanovama je održala radni sastanak u prostorijama Razvojnog centra općine Kakanj. Cilj sastanka je inteziviranje izrade projektnih prijava na dostupna sredstva domaćih i međunarodnih donatora. Agendom sastanka su obuhvaćene operativne teme koje se odnose na Javni konkurs Fonda za okoliš Federacije Bosne i Hercegovine, za dodjelu sredstava i realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu.

Sastanku je prisustvovao i načelnik općine Kakanj Aldin Šljivo, koji se na početku obratio prisutnima i predočio aktivnosti koje očekuje da ubuduće preduzima Razvojni centar. Također je istakao da će se više pažnje obraćati na druge izvore finansiranja, te da se svi više trebaju uključiti u animiranje organizacija za apliciranje finansiranja projekata iz drugih izvora.

Kroz analizu predmeta javnog poziva, analizu pojedinačnih lotova, potencijalnih korisnika, uslova i kriterija za prijavu projekta, učesnici sastanka su identifikovali ukupno sedam projektnih aplikacija na sedam programskih lotova Fonda za okoliš F BiH, na koji će, u svojstvu lokalne samouprave, javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća aplicirati u projektnom roku za predaju aplikacija.

Podsjećamo Općina Kakanj, JP Vodokom i Razvojni centar u prekograničnoj saradnji Bosna i Hercegovina – Hrvatska – Crna Gora, aplicirali su na sredstva IPA fondova čiji se evalucioni rezultati očekuju u junu ove godine.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u