KakanjLive | Nedjelja, 25.10.2020. godine

Bajtarević-Prioritet je rekonstrukcija vrelovoda

30.08.2017. - Direktor kakanjskog Grijanja je govorio o novoj sezoni daljinskog grijanja u Kaknju, rekonstrukciji magistralnog vrelovoda, širenju mreže daljinskog grijanja i mogućem ''grijanju'' Zenice i Sarajeva iz Kaknja.

DSC02255

Mirnes Bajtarević je na funckiju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj imenovan devetog oktobra 2015. godine, a osmog marta 2016. godine je zvanično imenovan na ovu funkciju na mandat od četiri godine. Uprkos ekstremnim vremenskim uslovima u prošloj sezoni ovo Javno preduzeće je redovno isporučivalo toplotnu energiju svojim platišama, a prošla sezona grijanja je završena sa pozitivnim poslovnim rezultatom. Sa direktorom Bajtarevićem smo razgovarali o novoj sezoni daljinskog grijanja u Kaknju, rekonstrukciji magistralnog vrelovoda, širenju mreže daljinskog grijanja i mogućem ''grijanju'' Zenice i Sarajeva iz Kaknja.

KL: U prošloj godini ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj u iznosu od 159.564 KM. Prihodi su iznosili 3.088.604 KM dok su rashodi bili u iznosu od 2.929.039 KM. Možda da našim čitaocima u kratkim crtama rezimirano prošlu godinu u JP Grijanje d.o.o. Kakanj?

BAJTAREVIĆ:Zbog dotrajale opreme prošla godina je bila izrazito teška zbog velikog broja puknuća na cjevovodu i u toplotnim podstanicama. U 2016 godini imali smo 176 puknuća koje smo uspješno sanirali što govori o dotrajalosti sistema. 2016 godina će ostati upamćena kao početak dugo očekivane rekonstrukcije magistralnog vrelovoda sistema daljinskog grijanja. Radovi su izvođeni planski prema stepenu prioriteta. Izvršena je potpuna zamjena vrelovoda za Doboj koji je tom trenutku bio najkritična dionica obzirom na učestalost kvarova. Paralelno sa ovim radovima u MZ Doboj izvođeni su i radovi na rekonstrukciji novoprojektovanog vrelovoda počevši od škole ''Mula Mustafa Bašeskija'' pa do Parka poginulih rudara. Novi vrelovod je većeg kapaciteta, dovoljnog da prihvati izvršena proširenja sistema daljinskog grijanja u MZ Kakanj II. Vodili smo računa o budućim proširenjima pa su ugrađivane cijevi većeg promjera od postojećih. Vodi se istom trasom i projektovan je sa cijevima pojačane izolacije čime se značajno smanjuju gubici topline i rasipanje energije. Ukupna vrijednost izvedenih radova u gradu Kaknju je 334.000 KM pri čemu je izgrađeno 648 m trase te 235.000 KM u MZ Doboj što čini 342 m trase. Investitori ovih radova su Općina Kakanj iz prgrama utroška sredstava za zaštitu okoliša, Fond za zaštitu okoliša FBiH te vlastita ulaganja JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj.

KL: U novoj sezoni grijanja isporuka toplotne energije daljinskog grijanja će trajati od 1. oktobra do 30. aprila naredne godine. Kako i na koji način će se fakturisati računi građanima ukoliko recimo vremenski uslovi budu povoljni nakon 1. aprila i ne bude potrebe za isporukom grijanja?

BAJTAREVIĆ:Svjedoci smo globalnih klimatskih promjena koje se manifestuju značajnim temperaturnim oscilacijama tokom rane jeseni i proljeća. Zadnjih nekoliko godina snježne padavine i niske temperature su redovna pojava tokom cijelog aprila pa sve do druge polovine mjeseca maja. Također zahlađenje nastupa već u drugoj polovini septembra. U ovim situacijama građani, su primorani da nalaze alternativne načine zagrijavanja najčešće električnom energijom što predstavlja dodatni trošak. Obično se koriste električne grijalice kojima se zagrijava samo jedna prostorija u stanu ili kući dok ostale prostorije kao što su kupatila i spavaće sobe ostaju hladne. Pri isključenju grijalice prostorije se ponovo ohlade. Ovakva situacija pogađa najosjetljivije kategorije stanovništva kao što su starije i bolesne osobe i mlađa djeca. Stoga smo u ovom periodu izloženi zahtjevima građana za ranijim početkom sezone odnosno njenim produženjem. Zbog specifičnosti sistema grijanja u Kaknju nije moguće brzo odreagovati i pustiti sistem u funkciju. Za to je potrebno određeno vrijeme. JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj je na osnovu učestalih poziva i sugestija korisnika provelo anketu u vezi predmetnog produženja sezone, koja je pokazala visoku zainteresovanost građana za promjenu trajanja sezone grijanja. Obračun će se vršiti za sedam mjeseci grijanja. Produženjem sezone grijanja ukupni troškovi građana trebali bi biti manji jer neće biti potrebe za plaćanjem većih računa za električnu energiju niti troškove liječenja prehlada koji su posljedica boravka u hladnim stanovima. Građani i pravna lica koja imaju ugrađene kalorimetre će moći da upravljaju troškovima grijanja u odnosu na vanjsku temperaturu. Ovim putem još jednom pozivamo sve naše korisnike da čim prije krenu sa ugradnjom mjerila.

KL: Kakva je zainteresovanost građana za priključak na sistem daljinskog grijana ? Da li JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj nudi neke olakšice novim korisnicima ?

BAJTAREVIĆ:Broj korisnika daljinskog grijanja iz godine u godinu raste ali za većim povećanjem korisnika trebamo čekati zamjenu glavnog vrelovoda i proširenja na ostale mjesne zajednice za što su potrebna značajna finansijska sredstva. Novi korisnici samim prelaskom na sistem daljinskog grijanja imaju olakšice što plaćaju račune mjesečno, a do sada su ogrijev morali obezbijediti odmah. U određenim slučajevima u skladu sa Odlukom o zagrijavanju i Odlukama Nadzornog odbora preduzeće JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj nudi olakšice u smislu plaćanja troškova priključka na nekoliko rata uz obezbjeđenje trajnog naloga preko neke komercijalne banke.

KL: Koliko je bilo slučajeva isključenja sa sistema grijanja i zbog čega se građani odluče za takav korak?

BAJTAREVIĆ:Neznatan je broj isključenja sa sistema daljinskog grijanja. Najčešće se radi o osobama koje odlaze u inostranstvo te kućama koje se napuštaju i ruše i isključuju grijanje do ponovne izgradnje objekta.

KL: Da li imate podatak koliko korisnika daljinskog grijanja u Kaknju ima ugrađene kalorimetre i da li korisnici imaju problema sa kalorimetrima?

BAJTAREVIĆ: Do sada je na sistemu priključeno oko 12% korisnika koji posjeduju kalorimetre i svi novi priključci su sa ugrađenim kalorimetrima. Zabilježeno je par slučajeva fizičkog oštećenja sondi ili drugih komponenti kalorimetara. Drugi tehnički problemi nisu uočeni.

KL: Kakav je procenat naplate vaših usluga?

BAJTAREVIĆ: Naplata usluge grijanja može biti bolja. Postoji određeni broj korisnika koji su ubijeđeni da ne moraju plaćati usluge grijanja, a ostale komunalije moraju (struja, voda, telefon). Ova potraživanja nastojimo naplatiti kroz sudske postupke. Također određena su kašnjenja u plaćanju od strane kantonalnih budžetskih korisnika što nam u određenim trenucima stvara problem za plaćanje prema našim dobavljačima, prevashodno Elektroprivredi BiH i obračunu zateznih kamata. Ipak zahvaljujemo se redovnim platišama jer uredno plaćanje obaveza grijanja je garant za uspješnu isporuku toplotne energije korisnicima.

KL: Kroz razne Programe ove godine je planirana rekonstrukcija daljinskog grijanja u Kaknju. Šta je sve urađeno u ovoj godini?

BAJTAREVIĆ: Najznačajnija aktivnost u 2017 godini je nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda od Parka poginulih rudara do objekta RE-AL zajedno sa ograncima. Ukupna vrijednost izvedenih radova je cca 370 000 KM a zamijenjeno je 550 m trase većim dijelom 330.000,00 KM ovu rekonstrukciju finansira Općina Kakanj a ostalo JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj. Izvršeno je priključenje novih objekata na mrežu grijanja kao što su zgrada 'Ušće', Bijela džamija, te priključni vrelovod za zgradu ''Trgošped''. Osim toga rekonstrisana je dionica vrelovoda za Čatiće, a toku je rekonstrukcija toplovoda u ulici Osmana Džafića. Također izvršena je rekonstrukcija vrelovoda preko Mosta mladih iz sredstava Grijanja. Pored ovoga izvršena je provjera kompletnog sistema, izvršili smo ugradnju određene mjerno-regulacione opreme na sistemu kako bi poboljšali funkcionalnost sistema grijanja. U toku je ponovna montaža podstanice Zanatski centar, a također tokom godine vršili smo i ostale radove za naše partnere koji nas angažuju na izgradnji ili zamjeni vrelovoda i toplovoda.

KL: Šta je u planu još da se radi ? Šta je prioritet za rekonstrukciju u budućem periodu?

BAJTAREVIĆ:Najvažniji prioritet je nastavak rekonstrukcije magistralnog vrelovoda koji je u pogonu već više od 30 godina i nalazi se u prilično dotrajalom stanju. Pored toga zamjena dotrajale opreme: sigurnosni ventili, ravno zaporni ventili, cirkulacione pumpe, toplotni izmjenjivači, cijevna mreža toplovodnog sistema te druga oprema na sistemu grijanja u Kaknju.

KL: Da li će se sistem daljinskog grijanja u Kaknju širiti u bliskoj budućnosti i na koja naselja? Ima li prioriteta?

BAJTAREVIĆ: Proširenje sistema daljinskog grijanja je u Strategiji razvoja općine Kakanj naveden kao jedan od operativnih ciljeva. Prema planskim dokumentima, nakon potpune rekonstrukcije magistralnog vrelevoda, prvi korak je proširenje na MZ Povezice, a onda projektovanje i ostalih mjesnih zajednica i otvaranje mogućnosti za toplifikaciju istih.

KL: Uprkos ekstremnim vremenskim uslovima u prošloj sezoni Kakanj nije postao ''grad slučaj''. Koliko je realno očekivati da se u skorije vrijeme Zenica i Sarajevo ''griju'' iz Kaknja ?

BAJTAREVIĆ:To je pitanje koje izlazi izvan okvira JP ''Grijanje'' d.o.o. Kakanj i odluka o tome će se donijeti na višim instancama vlasti. Svakako da JP ''Grijanje'' vođeni vlastitim iskustvom podržava toplifikaciju bilo koje općine. Naš interes je riješiti grijanje za sve korisnike u općini Kakanj u skladu sa planovima.

Razgovarao: Edis Škulj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u