KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Bespovratna sredstva za peradarstvo

25.04.2017. - Projekat “Farma II”: Dodjela bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti u sektoru peradarstva

pilicipoticaj

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti u sektoru peradarstva, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

Više saznajte klikom na farmabih.ba

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u