KakanjLive | Ponedjeljak, 03.08.2020. godine

BIBLIOTEKA-Stručni skup o restrukturiranju kulture

07.12.2016. - Stručni skup se održava u četvrtak, 8. decembra 2016. godine u Gradskoj biblioteci Kakanj, sa početkom u 11,00 sati

biblio_strucniskup

Akcionim planom za realizaciju Strategije kulturne politike ZDK, definiran je Cilj 4 – Restruktuiranje i rekonceptualizacija rada ustanova kulture.

Općina Kakanj i Gradska biblioteka Kakanj, ispunjavajući svoje obaveze na realizaciji Strategije, kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona organiziraju Stručni skup, koji ima za cilj da inicira proces restruktuiranja i rekonceptualizacije ustanova kulture u Kantonu.

Želja nam je da na ovom Stručnom skupu okupimo direktore JU u oblasti kulture u ZE- DO kantonu / direktore općih biblioteka, domova kulture i muzeja /, predstavnike NVO, stručnjake iz ove oblasti, nezavisne „kulturnjake“ ...

Stručni skup se održava u četvrtak, 8. decembra 2016. godine u Gradskoj biblioteci Kakanj, sa početkom u 11,00 sati. Na skupu će o Novim oblicima ustanova kulture, govoriti doc.dr. Hazim Begagić, a o Biblitekama budućnosti i danas, mr.sci. Nina Bunjevac Salkić. Nakon toga su planirani diskusija i zaključci.

Očekuje se da ovom skupu prisustvuju predstavnici svih ustanova kulture, muezja, biblioteka, pozorišta sa područja Zeničko-dobojdkog kantona, kao i predstavnika izvršne vlasti u resornim ministarstvima Kantona i Federacije BiH.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u