KakanjLive | Nedjelja, 25.10.2020. godine

BJELOPOLJAK-Deset godina u misiji dječijeg zdravlja

13.01.2018. - Razgovarali smo sa našim sugrađaninom Edinom Bejlopoljakom, o njegovoj desetogodišnjoj misiji pomaganja djeci i roditeljima djece za koje se smatralo da imaju neizlječive bolesti. Edin je uspio pronaći i ljekare i lijekove za trinaestoro takve djece

edinaerodromEdin Bjelopoljak - Sa jednog od putovanja iz desetogodišnje humanitarne misije

Edin Bjelopoljak, Kakanjac, operativac je već deset godina u humanitarnoj misiji za liječenje neurološki oboljele djece BiH. Uspio je ostvariti značajne kontakte i postići očekivane rezultate u ozdravljenju djece koja su imala različite neurološke poteškoće. Činio je to na evropskom, američkom, azijskom tlu. Njegova realcija u komuniciranjun sa ključnim ljudima, da bi pomogao djetetu u stanju zdravstvene potrebe, kretala se od Kaknja, preko Padove, Ljubljane, Berlina pa sve do daleke Indije.Tako već deset godina pronalazi lijek kojeg nema u Bosni i Hercegovini. Čak ni u Evropi, a u Indiji je besplatan. U jednoj deceniji humanog, nesebičnog, dobrovoljnog angažmana posredovao je u uspješnom liječenju trinaestoro djece. Riječ je ljudima kojima je bilo potrebno liječenje ili poboljšavanje subakutnog sklerozirajućeg panencefalitisa (SSPE), mikrocefalije, multipliskleroze, downov sindroma. Ljudi kojima je trbala pomoć bili su iz Kakanja, Sarajeva, Zenice, Gračanice i Maglaja.

Ovaj razgovor je posvećen svima nama, posebno onima koji će doći u iskušenje da budu dio tima operativaca koji će uz Božiju pomoć pomagati porodici oboljelog djeteta pri liječenju u inostranstvu.

KL: Kako je sve počelo? Vi ste slučajno ušli u humanitarne vode.
BJELOPOLJAK: Prije svega želim da se zahvalim na interesovanju za oblast života koja baš i nije najpopularnija u društvu, a nosi mnoge pouke i životna iskustva koja znače život. Sve je počelo 2007. godine kada sam se uključio u komuniciranje sa italijanskim doktorima Univerzitetske klinike Padova kao prevodilac za bosanski i engleski jezik. U tom trenutku sam bio najbliži porodici oboljele djevojčice, u kojoj se aktivno govorio engleski i koja je imala iskustva u komuniciranju email korespondencijom. Iz Italije sam prešao u Sloveniju i dogvorio aranžman dolaska djevojčice i roditelja u Klinični centar u Ljubljanu. Dakle, karijeru, ako je tako mogu nazvati počeo sam kao prevodilac, pa vozač i operativac u koordinaciji između doktora, oboljele djece i roditelja.

KL: I sami ste već rekli da ovaj tekst treba dati konkretne informacije o procesu prvih reakcija od saznanja da je maloljetna osoba oboljela i da treba ići u inostranstvo na liječenje. Šta sve obuhvataju konkretni koraci?
BJELOPOLJAK: Naravno, ispričat ću svoje vlastito iskustvo sa, sada već, probijenim ledom i pozitivnim stvarima koje su pomogle djeci u Bosni i Hercegovini u procesu međunarodnog liječenja. Krenut ćemo redom od najbitnijih poteza do krajnjeg cilja liječenja u inostranstvu. To su: otvorenost i komunikativnost roditelja, iskren poziv za pomoć prijatelja, prijevod medicinske dokumentacije na engleski jezik, nikako se ne smije zanemariti zanemariti znanje, stručnost i podrška domaćih liječnika, odmah se treba kontaktirati diplomatski kor, uraditi prijevod medicinske dokumentacije na engleski jezik, dostavljati dokumentaciju na ispravan način, obezbijediti prihvat međunarodne klinike koji mora biti zvaničan i u pisanoj verziji, napraviti koordinaciju bh. građana u inostranstvu prilikom transporta djeteta, operativci vode kampanju prikupljanja sredstava za liječenje, a roditelji javno prave zamolbu za pomoć, konstantno se mora biti dostupan za medije i na kraju ali nije zadnje treba okupiti okupite članove uže porodice, vjerovati ili vratiti vjeru u Boga.

KL: Puno ste toga nabrojali, šta recimo podrazumijeva otvorenost i komunikativnost roditelja uz iskren poziv za pomoć prijatelja?
BJELOPOLJAK: Roditelji po saznanju o bolesti djeteta ne smiju šutjeti u okruženju u kojem žive i trebaju obaviti otvoreni razgovor sa liječnicima na svim nivoima – od doma zdravlja, kantonalne bolnice do univerzitetske klinike. Svi razgovori se vode zvanično sa ljekarom ili timom ljekara i traži se pisani trag nalaza ili mišljenja. Ništa se ne radi usmeno, jer usmeno ne vrijedi van BiH. Iskren poziv za pomoć prijatelja potreban je po sumiranju nalaza liječnika, roditelji mogu zaključiti da li se radi o prijedlogu za liječenje van BiH. Svaka klinika koja ne može tretirati pacijenta odgovarajućim tretmanom i opremom mora izdati dokument u kojem predlaže liječenje u inostranstvu. Roditelji organizuju sastanak sa bliskim prijateljima i poznanicima za koje znaju da imaju sposobnosti: znanje stranog jezika, informatičku pismenost i osjećaj za operativnost pod teškim i stresnim uslovima. Tu se preporučuje profesionalac koji će odraditi sve brzo i objektivno. Operativac i saradnici rade besplatno i volonterski i treba im dati podršku i ohrabrenje da budu istrajni uz riječi zahvale i poštovanja. Odgovornost za cjelokupan proces liječenja je na roditeljima i njihovim odlukama. Roditelji donose odluke.

KL: Pomenuli ste ulogu domaćih medicinskih kadrova, kažete da se ne smiju zaobići.Zašto?
BJELOPOLJAK: Naši bosanskohercegovački liječnici u Kaknju, Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banja Luci su također vrhunski stručnjaci, samo je pitanje tehničke opremljenosti za izvođenje određenih operativnih zahvata. Ne smijete okrenuti leđa našim liječnicima jer su to naši heroji koji također učestvuju u spašavanju vašeg djeteta, kao i vi sami. Ljubaznost, senzibilitet i međusobni dogovor, kao i preporuka koju naši liječnici pošalju svojim kolegama u Njemačkoj, Turskoj, Srbiji, Sloveniji, Austriji, Švicarskoj su ponekad veoma ključna jer liječnik u složenim slučajevima zahtijeva komunikaciju sa kolegom iz Bosne i Hercegovine. U komunikaciji koju vaš operativac radi sa klinikama u inostranstvu, obavezno prezentovati predmet domaćem konziliju ljekara u Bosni i Hercegovini koji se može okupiti po vašem zahtijevu. Sastanak je bitan jer će se uporediti šta je kapacitet domaće i strane klinike. Bez degradiranja i osjećaja krivice. Vi se borite za vaše dijete, ne za doktore.

KL: Naglašavete važnost uredne i tačne medicinske dokumentacije i njeno pravilno dostavljanje. Šta je tu posebno važno?
BJELOPOLJAK: Važan je prijevod medicinske dokumentacije na engleski jezik. Sve klinike na svijetu priznaju medicinsku dokumentaciju prevedenu na engleski jezik. Zapamtite – prijevod radi ovlašteni sudski tumač za engleski jezik, koji će u većini slučajeva smanjiti tarifu kod naplate prevoda. Zahtijevajte hitnost prijevoda i predajte operativcu na skeniranje dokumenata i slanje na adrese klinika u inostranstvu. Kada ste preveli dokumentaciju skenirali dokumente, dajete nazive dokumentima, numerički ih označavate i uploadujete na cloud, odnosno drive i kao takve u formi linka šaljete u dopisu na e-mail. Nikada ne slati attachment jer je u većini slučajeva preveliki i klinike ga ne mogu otvoriti, niti prezentovati liječnicima. Snimke EEG-a, magnetne rezonance također uploadujete na drive. Ako niste informatički obučeni, prepustite stvar operativcima koji to rade.

KL: Operativno mora postojati neko ko je sposoban, uživa povjerenje porodice i organizacijski vodi cijeli postupak. Razumije se u komuniciranje jer treba uspostaviti kontakte sa ambasadorima, medijima, ljekarima, našim građanima u inostranstvu... Ko je ta osoba?
BJELOPOLJAK: Dobro ste rekli. To je neko ko posjeduje sve te osobine sa ili bez iskustva.Mođe biti jedna ili više osoba. U svakom slučaju nikada to ne završava na jednom čovjeku jer svi postaju tim i roditelji i prijatelji i ljekari. Ako nema iskustva vjerovatno će se nailaziti na prepreke koje se znaju i mogu savladati jer vjeruju u to što rade. Te osobe nazivam operativcima i sam sam takav. Operativci trebaju kontaktirati diplomatski kor. Veoma važna stavka prilikom ugovaranja liječenja u inostranstvu jeste kontaktiranje uvaženih ambasadora BiH u zemlji u kojoj trebate liječiti dijete. Dok operativac dođe do sekretarice klinike, ambasador je već došao do uprave klinike i generalnog doktora i najboljih liječnika u toj zemlji. Prilikom komunikacije sa diplomatama, koristiti profesionalni riječnik i zvanično i decidno predstaviti vašu ulogu u procesu liječenja djeteta. veoma bitan momenat je podrška naših građana u inostranstvu koji će zasigurno doći kao ogromna podrška u svakom smislu. Operativci prije transporta pripremaju teren za dolazak oboljelog djeteta i roditelja koji trebaju svaku vrstu podrške, od prijevoda, orijentacije, komunikacije, prenoćišta... Mediji u procesu liječenja prave ogromnu korist za kampanju prikupljanja sredstava i presing na hitnost reakcije zavoda i fondova. Uvijek budite dostupni i zahtijevajte da izvještavaju sa najboljim smjernicama koje će animirati građane i javnost. Operativci vode kampanju i prikupljanja sredstava za liječenje, a roditelji javno prave zamolbu za pomoć pri liječenju – obavezno se uz preporuku ljekara za liječenje u inostranstvu i potvrdom međunarodnih liječnika za prihvat pacijenta obraćate zavodu zdravstvenog osiguranja na kantonalnom i federalnom nivou. U kampanju prikupljanja sredstava sve aktivnosti vodite transparentno uz obavezno izvještavanje javnosti koja će u Bosni i Hercegovini znati adekvatno odgovoriti.

KL: Šta podrazumijeva prihvat od strane međunarodne klinike?
BJELOPOLJAK: Kada liječnici u međunarodnoj klinici daju zeleno svjetlo za adekvatno liječenje djeteta u klinici, zahtijevajte da to napišu zvanično na memorandum klinike i u potpisu da stoji odgovorni liječnik i direktor klinike. Dokument također treba da sadrži preporuku ljekara o načinu transporta djeteta do klinike u inostranstvu. Taj dokument prezentujete našim ljekarima uz zahtijev da pruže asistenciju prilikom pratnje bolesnog djeteta na aerodrom ili sanitetski kombi.

KL: Imali ste veliko iskustvo i vidimo da vladate situacijom u svakom od nabrojanih koraka. Zašto ovo radite i kakvi su rezultati Vašeg angažmana?
BJELOPOLJAK: Mislim da je to moja ovozemaljska misija. Tek onda mi to predstavlja čast i na kraju uvijek osjećam zadovoljstvo. Posredovao sam liječenje trinaestoro teško oboljele djece u Bosni i Hercegovini. Upoznao sam stručnjake i rad klinika u Njemačkoj, Turskoj, Austriji, SAD-u, Srbiji, Sloveniji, Indiji, Rusiji uglavnom kroz online ali i personalnu komunikaciju. Također upoznao naše uvažene ambasadore u Parizu, Berlinu, Ankari, Nju Delhiju, Beogradu, Ljubljani. Veliki ljudi, još većeg srca! Zajedno sa svojim asistentima u ambasadama.

KL: Šta je za vas do sada ostavilo najveći utisak u ovom humanitarnom desetogodišnjem aktivizmu?
BJELOPOLJAK: Božijim čudom, uspio sam stupiti u kontakt sa klinikom u Indiji, u gradu Pune, gdje se nalazi klinika „Center for Life Sciences, Health and Medicine“ koju vodi jedan od vrhunskih homeopatskih stručnjaka za neurološka oboljenja, a ujedno i najhumaniji doktor prema mom skromnom mišljenju, a to je dr. Gunvant Oswal koji je od 2007. godine do dana današnjeg obezbijedio lijekove za devtoro teško oboljele djece iz Bosne i Hercegovine besplatno, što predstavlja protuvrijednost donacije približno 900.000 KM za djecu u našoj zemlji. Dr. Oswal je spreman doći u Bosu i Hercegovinu na poziv naših ljekara sa neuroloških departmenta, besplatno prezentovati svoj rad i tretman, širom svijeta poznat kao „G-therapy“. Zahvaljujući Bogu i „G-terapiji, u Bosni i Hercegovini imamo djevojčicu koja je doživjela potpunu remisiju kao jedini pacijent u Europi.

KL: Kako građani mogu doći do dr. Oswala i klinike u Indiji? Šta je sve neohodno?
BJELOPOLJAK: Zvanična internet stranica klinike u Indiji je http://www.autismtreatmentindia.com/, a tu je naznačen i e-mail kao i kontakt telefon za međunarodne pacijente. Neophodno je da imaju nalaze prevedene na engleski jezik od strane sudskog tumača, a koje šalju putem brze pošte na adresu klinike u Indiji.

KL: Ispunili ste obećanje o konkretnosti intervjua. Šta je vaša poruka građanima Kaknja i BiH?
BJELOPOLJAK: Omladino, pomažite, plačite i smijte se jedni sa drugima. Stisnite zube i budite ono što vam vjera i savjest nalažu. Ne dozvolite da sakrivanje iza kućnih zidova i facebook lajkova budu vaš maksimum u ovom životu. Okupite članove uže porodice i vratite vjeru u Boga. Ovo zadnje ne trebam objašnjavati.

Snimak dolaska ambasadora BiH u Indiji, dr Subašića u kliniku u Indiju, po molbi da se zahvali dr Oswalu na svemu što čini za djecu u BiH

A.ZEKIĆ/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u