KakanjLive | Ponedjeljak, 26.10.2020. godine

Boračkim populacijama isplaćeno devet miliona maraka

13.02.2017. - Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj Ministarstva za boračka pitanja o utrošku sredstava u 2016. godini, u iznosu od 9.000.000 KM

zgradavladezenica

Većina dodijeljenih sredstava odobrena je za zahtjeve demobilisanih branilaca i ratnih vojnih invalida uz manje učešće ostalih kategorija.

Oko 4.000 pripadnika branilačke populacije kroz program zdravstvene zaštite (pomoć pri liječenju, nabavci ortopedskih pomagala, banjsko-klimatskom liječenju i zdravstvenom osiguranju), za šta je utrošeno oko 1.400.000 KM.Za 1.555 studenata, korisnika stipendije Ministarstva, utrošeno oko 1.650.000 KM.

Za nabavku udžbenika, djece branilaca 3.518 učenika, utrošeno je preko 460.000 KM.

Oko 250 pripadnika braniteljske populacije, koristilo je pomoć pri zapošljavanju na osnovu čega je utrošeno preko 1.200.000 KM.

Četiri hiljade korisnika vanredne novčane pomoći, ostvarilo je ukupna primanjajedan milion KM.

Za stambeno zbrinjavanje 247 pripadnika branilačke populacije uplaćena je pomoć u ukupnom iznosu 1.630.000 KM.

Za izgradnju 12 spomen-obilježja, sufinanciranje rada 11 branilačkih udruženja, sufinanciranje sportskih klubova RVI, obilježavanje značajnih datuma, podizanje nišana i 722 korisnika pomoći u slučaju smrti utrošeno je preko 1.200.000KM.

Usvajanjem Programa utroška sredstava za 2017. godinu Vlada Zeničko-dobojskog kantona nastavit će sa ispunjavanjem svojih obaveza prema branilačkoj populaciji kroz realizaciju niza projekata: zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, stipendiranja, nabavci udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola, pomoći u liječenju i nabavci lijekova, zdravstvenom osiguranju.

Vlada je isplatila i sve nasljeđene obaveze prema branilačkoj populaciji, uz redovne isplate sredstava koje su dodjeljene u 2016. Godini, saopšteno je iz Ministartva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u