KakanjLive | Subota, 31.10.2020. godine

CCI održao parlamentarnu debatu

08.02.2017. - U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je parlamentarna debata

parlementdebata

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana je parlamentarna debata „Efekti Reformske agende na zapošljavanje, poslovnu klimu i konkurentnost“. Debatu su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI), a moderator je bio Adis Arapović, program menadžer CCI.

Poziv za učešće u samoj debati upućen je predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Zeničko-dobojskog kantona, resornih ministarstava, Grada Zenice, poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona, akademske i stručne javnosti u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu.

Aktivo učešće u debati uzeli su i predsjedavajuća Skupštine, Draženka Subašić i premijer Miralem Galijašević zajedno sa ministrima u Vladi. Predsjedavajuća je govoreći o provedbi Reformske agende dala svoje viđenje zadataka i realizacije predviđenih aktivnosti sa aspekta zakonodavne vlasti, dok je premijer govorio o ciljevima i aktvinostima koje je imala Vlada Kantonam, ali i stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Prema evidenciji, od ukupno 55 aktivnosti predviđenih Akcionim planom za realizaciju Reformske agende, zaključno sa decembrom 2016., kontinuirano se provodi 32 aktivnosti (58,2%), završeno je 12 (21,8%) a započeto 5 (9,1%) i odgođeno 6 (10,9%).

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u