KakanjLive | Petak, 10.07.2020. godine

Civilna zaštita: Povećan broj intervencija

15.12.2015. - U ovoj u odnosu na prošlu godinu povećan broj intervencija subjekata koji djeluju u okviru Civilne zaštite

zastave_opcina

U 2015. godini Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala 196 intervencija što je za 30 intervencija više u odnosu na 2014. godinu.

U 2015. godini došlo je do povećanja broja intervencija u slučajevima saobraćajnih nesreća i požara na motornim vozilima. Ukupna brojka ove vrste požara u 2015. godini iznosi 12, dok je u 2014. godini iznosila šest.

Došlo je i do povećanja broja tehničkih intervencija (otključavanje stanova, sapiranje, prevoz vode…) sa 27 koliko je zabilježeno u 2014. godini na 50 koliko se bilježi u 2015. godini.

Došlo je i do povećanja brojke intervencija u slučajevima zapaljenih kontejnera, guma, suhe trave i niskog rastinja sa 36 na 56.

Brojka šumskih požara i brojka požara na dimnjacima je gotovo jednaka i u 2014. i u 2015. godini.

Zabilježeno je smanjenje brojke požara na stambenim objektima sa 22 koliko je iznosila u 2014. godini na 10 koliko iznosi u 2015. godini.

Posebno je zabrinjavajući trend porasta intervencija u slučajevima zapaljenja kontejnera, guma i suhe trave u gradskim i prigradskim naseljima.

Tokom 2015. godine Služba civilne zaštite Općine Kakanj prikupila je ukupno 35 neeskplodiranih ubojitih sredstava. Radilo se o tromblonima, municiji za pješadijsko naoružanje, bombama, minama…

PRESS Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u