KakanjLive | Ponedjeljak, 26.10.2020. godine

Dodjela koncesija riješila ključan problem puta za Brnjic

26.09.2018. - Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je informaciju o postupku dodjele koncesija za Rudnik Kakanj, čime je dionica buduće saobraćajnice Brnjic – Donji Kakanj poslije više od dvije decenije definitvno dobila status javnog puta

ribnica_putPut za Brnjic, kroz odlagalište jalovine Ribnica često je izmještan i pomjeran. Buduća trasa je isključena iz rudničkog eksploatacionog polja čime  takvih postupaka neće biti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o postupku dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja na području ovog kantona. Tri rudnika, zavisna društva u sastavu Elektroprivrede BiH - RMU Zenica, RMU Kakanj i RMU Breza, podnijela su Ministarstvu za privredu ZDK zahtjeve za dodjelu koncesija. U tom postupku najveći napredak je postigao Rudnik mrkog uglja Kakanj.

Trasa puta za Brnjic izuzeta iz eksploatacionog polja

Pored konačnog stavljanja u ravnopravan ili sličan položaj državnih i privatnih preduzeća koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina, usvajanjem ove informacije riješen je staus trase puta za Brnjic Iz Kaknja i iz Brnjica za Kakanj.
Naime, djelovanjem institucija Općine Kakanj, Uprave Rudnika Kakanj i Vlade Kantona tokom priprema za usvajanjeinformacije o postupku dodjele koncesija, rješen je, višedecenijski imovinsko pravni problem, koji je bio jedna od najvećih kočnica za izgradnju puta Brnjic -Donji Kakanj kroz eksploatacione polje Rudnika Kakanj i odlagalište jalovine Ribnica. Trasa buduće saobraćajnice tokom ovog postupka, nakon isključivanja iz eksploatacionog polja dobila je kategoriju javnog puta.
U zvaničnom saopštenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona o tome se kaže: „Nakon izrade Studije ekonomske opravdanosti dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju uglja, te dobijanja uslovne saglasnosti Vijeća općine Kakanj, proteklih nekoliko mjeseci održan je niz razgovora između svih učesnika u postupku dodjele koncesije. Tom prilikom, kao najbitniji iskazan je zahtjev općine Kakanj koji se odnosi na izuzimanje iz koncesionog polja puta sa putnim pojasom koji prelazi preko odlagališta jalovine "Vrtlište" na komunikaciji Brnjic - Donji Kakanj. Taj zahtjev je uvršten u korigovanu verziju elaborata, čime je praktično navedena saobraćajnica proglašena javnim putem te posebno naglašena obaveza RMU Kakanj da omogući konačnu izgradnju putne komunikacije“.

Biće određene minimalne naknade za koncesije

U informaciji se također navodi kako je rješenjem Vlade ZDK imenovana radna grupa za pripremu izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije, kojom bi se utvrdio iznos jednokratne i tekuće koncesione naknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, u konkretnom slučaju uglja, na području ZDK. Radna grupa je izradila radnu verziju ove odluke za koju je, prema zakonu, potrebno pribaviti mišljenja nadležnih institucija, a nakon dobijanja ovih mišljenja, a što se očekuje u narednom periodu, Ministarstvo za privredu ZDK će pripremiti konačnu verziju odluke i uputiti na usvajanje na Vladi ZDK. Ubrzo nakon toga očekuje se potpisivanje koncesionog ugovora sa Rudnikom mrkog uglja Kakanj.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u