KakanjLive | Ponedjeljak, 26.10.2020. godine

DOKTOR TURSUM-Naši su pacijenti zahtjevni i neka su

09.07.2017. - Nedavno je Doktor Tursum izabran od strane Upravnog odbora kakanjskog Doma zdravlja na novi četvorogodišnji mandat u ovoj Javnoj ustanovi. Drugi uzastopno. Namjerno smo izostavili Doktorovo ime Mirsad i namjerno smo izostavili zvanje specijaliste neuropsihijatra jer u ovom gradu malo ko Doktora Tursuma prepoznaje po njegovom vlastitom imenu i po njegovoj stručnoj specijalnosti, jer najveći broj građana će reći da je Tursum doktor za sve bolesti. Htjeli smo pisati biografske crtice, međutim Doktor je rekao „nemojte idemo s pitanjima“. Tako je od pitanja do odgovora nastao ovaj maratonski intervju kojeg bez obzira na njegovu dužinu objavljujemo u cijelosti

doktortursum06

KakanjLive: Ako nisu najuspješnije onda godine iz prethodnog mandata pripadaju redu najuspješnih godina kakanjskog Doma zdravlja. To je naša vanjska ocjena na osnovu urađenog po osnovu proširenja i unaprjeđenja u pružanju zdravstvenih usluga. Kako to ocjenjujete iz unutrašnje perspektive, kao prvi čovjek Doma zdravlja?

Doktor Tursum: Ako vi tako mislite i ako građani Kaknja koji koriste medicinske usluge Doma zdravlja tako misle onda sam zaista presretan.

KakanjLive: O tome govore realizovani projekti, statistički brojevi o pruženim uslugama, finansijski pokazatelji, pa i zadovoljstvo pacijenata, ne svih ali, nikada svi neće biti zadovoljni?
Doktor Tursum: Puno važnije od projekata je pružanje zdravstvene usluge našim građanima.Ta usluga mora biti što kvalitetnija i da pacijenti budu zadovoljni. Moj osnovni cilj je poboljšavanje kvaliteta usluge i poboljšavanje statusa zaposlenih u ovoj ustanovi. Da bi imali kvalitet moraju biti zadovoljni i oni koji primaju ali i oni koji daju usluge. Mogu reći da se u Domu zdravlja svakodnevno radi na kvalitetu usluge. Nisam zadovoljon koliko u tome uspjevamo ali mislim da je bolje u odnosu na neko vrijeme i da će biti još bolje. Opremljenost Doma zdravlja, porodičnih ambulanti i status zaposlenika je znatno bolji u odnosu na vrijeme kada sam imenovan na poziciju direktora Doma zdravlja.S obzirom na stanje u kakvom se nalazi kompletno društvo, posebno zdravstvo, mislim da trebamo biti zadovoljni.

KaknjLive: Kakva su iskustva godinu dana u radu Hemodijaliznog centra i šta to znači za kakanjske pacijente?
Doktor Tursum: Treba biti prezadovoljan što Kakanj ima Hemodijalizni centar i što on funkcionira. Prvog marta se navršilo tačno godina dana kako je zvaničnio počeo sa radom. Nismo imali zastoja niti problema u radu Centra. Nadam se nastavku takvog funkcionisanja. Mala je grupa ljudi koja koristi ove usluge, ali ako smo pomogli samo jednom čovjeku to je nemjerljivo puno i kao da smo pomogli mnogima. Zato treba još jednom zahvaliti svima koji su pomogli da ljudi koji hemodijalizom održavaju život imaju svoj Centar u Kaknju i to jedan od najmodernijih u BiH.

KakanjLive:To je projekat za kojeg se može reći da je ujedinio lokalnu zajednicu?
Doktor Tursum: Jeste i treba reći da je najviše sredstava uložio Dom zdravlja Kakanj, zatim Općina Kakanj i privatni poduzetnici.

Veća propusnost pacijenata kroz Laboratriju

KakanjLive: Prošle godine je izvršena i rekonstrukcija laboratorijskog prostora, o čemu se radi?
Doktor Tursum: Kada dođete na čelo firme u kojoj curi na sve strane i kad mnogo toga nije urađeno iz objektivnih ali i neopravdanih okolnosti pa i slabosti onih koji su to trebali primjetiti i uraditi, onda prolazeći kroz prostore u kojima borave pacijenti i medicinsko osoblje, uočavate nedostatke koji bi se mogli popraviti. Tako je i sa laboratorijskim prostorom. Tamo su bile velike gužve. Vidjelo se da usluga pacijentima može biti poboljšana otvaranjem još jednog šaltera tako da se uzimanje uzorako može istovremeno obavljati za šest ljudi. Prateći tu ideju mi smo rekonstruisali prostor i nabavili nove aparate. Smanjili smo gužve, ali gužve će uvijek biti. Jer ljudi hoće da završe pregled ili intervenciju čim dođu ili u što kraćem periodu. Mi se možemo pohvaliti da u laboratoriji poslije rekonstrukcije u jednom satu možemo odraditi uzimanje uzoraka od 100 pacijenata. To prije nije bilo moguće. Mi smo rekonstruisali i dio kojeg nazivamo rendgenska radio dijagnostika i pneumofiziologija. Nabavljen je novi ultrazvučni aparat, napravljen je moderan kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, nabavljena nova komora za razvijanje filmova, i jedan mobilni rendgen aparat.

doktortursum03

KakanjLive: Šta je još moguće uraditi u smislu poboljašavanja usluga u Domu zdravlja?
Doktor Tursum: Ko hoće da vidi, gdje god pogleda ima se šta uraditi. I ja to tako gledam. Mi imamo planove, a koliko će se uraditi ne zavisi samo od nas. Zavisi i od osnivača i od Fonda zdravstvene zaštite i od Resornog ministarstva. Namjera nam je da uradimo puno posla na uređenju prostorija i na podizanju usluga u Stomatološkoj službi. U tom dijelu jedan duži vremnenski period nije ništa urađeno.Treba nam vremena i novca ali se nadam da ćemo i u toj oblasti nešto više napraviti.

Lijek je i etična komunikacija sa pacijentom

KakanjLive: Poslije svega urađenog koliko je povećana spremnost Doma zdravlja da odgovori potrebama pacijenata?
Doktor Tursum: Građani znaju da je kompletan zdravstveni sistem u teškom stanju, posebno u našem Kantonu. Po novim normativima, takozvanoj Plavoj knjizi, sredstva sa kojima iz zdravstvenog fonda raspolaže naš Dom zdravlja su nedovoljna za obim usluga koje pružamo. U takvim uvjetima mi se trudimo dati što više. Naša spremnost da odgovorimo potrebama pacijenata je sigurno veća i ne bih je procjenjivao. Pacijentima često treba pružiti i uslugu koja nije samo u sredstvima rada i lijekovima. Lijek je etična i profesionalna komunikacija između medicinskog osoblja i pacijenata.

KakanjLive: Kako se vrši raspodjela sredstava iz zdravstvenih fondova?
Doktor Tursum: Finansiranje domova zdravlja iz Zavoda za zdravstveno osiguranje ide prema broju osiguranika. Postoje određeni koeficijenti . Koeficijent za naš Dom zdravlja je 0,836, znači nije ni okrugla jedinica. Kakanj ima 33 hiljade osiguranika, a imamo 38 hiljada stanovnika. Gledajući iz ove perspektive pet hiljada građana Kakanja nema zdravstveno osiguranje. Međutim mi pružamo usluge svima. Poredeći stanje u našem Domu zdravlja sa uslugama u drugim domovima zdravlja u Kantonu, neću pretjerati ako kažem da smo mi možda i prvi po svemu. I po broju specijalista koji pružaju usluge i po broju ambulanti obiteljske medicine pa ako hoćete i po finansijskom poslovanju.

KaknjLive: Kada pominjete finansije moramo reći da je opšte poznato da su zdravstvene ustanove prezadužene. Nedavno je i račun Kantonalne bolnice bio blokiran. Kakvo je stanje u kakanjskom Domu zdravlja?
Doktor Tursum: Kada sam imenovan na dužnost direktora zatekao sam dug od milion maraka. Za ovu zdravstvenu ustanovu to su ogromna sredstva. Sjećate se da je zbog dugovanja za toplotnu ernergiju u Domu zdravlja bilo isključivano grijanje. Nismo mogli sipati gorivo na benzinskim pumpama, a dobavljači sanitetsko materijala i lijekova su nam obustavljali nove isporuke. Bilo je to teško stanje. Zajedničkim radom svih zaposlenih, mijenjanjem navika i razmišljajući o Domu zdravlja kao o svojoj kući, jer ovdje radnici provode trećinu svoga živiota, mi smo danas stabilna Javna ustanova koja je već tri godine bez poslovnih gubitaka.Nismo profitabilna firma da možemo ostvarivati neku dobit, ali nemamo obaveza i dugovanja prema dobavljačima, prema radnicima i prema državi. Sve obaveze servisiramo u planiranim rokovima.

008_Dio_parkinga

Pored kontrolisane potrošnje mi i zarađujemo

KakanjLive: Kako to uspjevate ako je raspodjela sredstava iz zdravstvenog fonda manja ili nepravedna prema Kaknju?
Doktor Tursum: Postoje dvije stvari koje primjenjujete ako želite uspjeti u tako datim okolnostima. Jedno je da proizvodite novac, a drugo je da kontrolišete troškove. Kada sam počeo raditi direktorski posao telefonski računi su bili ogromni. Službeni telefoni su korišteni bez ikakve kontrole. Uz kontrolu telefoniranja, kontrolisala se potrošnja električne energije, smanjen je broj servisnih i usluga različitih popravki na aparatima i svemu ostalom. Uređaji i sredstva rada su se odgovornije i pravilnije počela koristiti. Pored štednje mi i zarađujemo. Borili smo se da obavimo što više ljekarskih i sistematskih pregleda koji donose novac. Kada izađem iz ove zgrade ja se i dalje zalažem da nekoga nagovorim ili privolim da u našoj ustanovi obavi zdravstvenu uslugu koja se plaća. Od ljekarskog pregleda za izdavanje dozvole za nošenje oružja ili vozačke dozvole do direktiora od kojih tražim da sistematske preglede radnika obave kod nas. Mi danas imamo ljude koji iz drugih općina dolaze ovdje završiti ove zdravstvene usluge. Neki domovi zdravlja i nemaju uvjete da to odrade. Mi imamo.To je solidan prihod kojeg koristimo tamo gdje nam nedostaje novac.

Potrebno je renoviranje stomatološkofg odjela

KakanjLive: Šta nedostaje Domu zdravlja i kakvi su planovi kada je riječ o nabavci nove opreme?
Doktor Tursum: Imamo namjeru nabaviti dva terenska sanitetska vozila. Pored toga želimo proširiti prostor i usluge hitne medicinske pomoći . Postojeće prostorne mogućnosti su prevaziđene. Sve što nabavljamo finanisramo vlastitim sredstvima, zatim sredstvima osnivača, Općine Kakanj i koristim ovu priliku da zahvalim Općinskom vijeću, Predsjedavajućem općinskog vijeća i Načelniku Općine Kakanj.I zahvaljujem našim privrednicima. Ono što posebno želim je da generalno uredimo pružanje stomatoloških usluga. U prostorije i uređaje sa kojima se radi godinama nije investirano i to zaista želim promijeniti i to u korist onih kategorija koje imaju pravio na besplatnu stomatološku zaštitu. Postoji oprema koja nije skupa i koja ne košta mnogo. To se ne vidi ali smo u tom smislu puno napravili i puno toga nabavili. Svaka ordinacija ima EKG aparate, respiratore, aspiratore i tako dalje. To je grupa malih aparata ali za koje treba izdvojiti četiri, šest ili deset hiljada maraka. Gdje god je u oridinacijama trebalo, mi smo ovo nabavili. Da ne govorimo o opremanju laboratorije, nabavci ultrazvučnog aparata od 360 hiljada maraka i slično. Nažalost za njihovo servisiranje i redovno održavanje svaka tri mjeseca dajemo ogromna sredstva, firmi koja ustvari ima monopol na tržištu.

Dom zdravlja sa najviše specijalističkih usluga

KakanjLive: Koje specijalističke preglede dobijaju pacijenti u kakanjskom Domu zdravlja?
Doktor Tursum: Zadovoljno ističem, da osim Zenice, kakanjski dom zdravlja ima najviše specijalističkih zdravstvenih usluga. Nema potrebe da nabrajam domaće specijaliste jer to je poznato ljudima koji koriste naše usluge. Kantonalna bolnica nam obezbjeđije ortopeda i specijalistu za uho grlo nos, a mi angažujemo urologa, neuropedijatra, dječijg hirurga, specijalistu za ultrazvučnu dijaknostiku vrata i štitne žlijezde, možda sam nešto i zaboravio ali ugklavnom većinu specijalističkih potreba pokrivaju naši kadrovi.

KakanjLive: Pacijenti se najviše žale na liste čekanja. Kako rješavate taj problem?
Doktor Tursum: Moram reći da liste čekanje postoje i Švicarskoj i u Njemačkoj.Postoje pregledi koje je nemoguće raditi isti dan. Kakanjski pacijenti su dosta zahtjevni i neka su. Često traže dijagnostičke pretrage koje nisu indicirane. Nema problema, kad god je moguće mi izlazimo u susret. Između ostaloga i to povećava period čekanja na pregled. Nema tu mnogo „uskih grla“ međutim i pacijenti trebaju znati da postoje hronični bolesnici koji moraju biti pod nadzorom specijalista. Pacijent koji ima epilepsiju mora doživotno biti pod kontrolom neurologa. Pacijenti sa psihijatrijskim oboljenjima moraju doživotno biti pod kontorlom neuropsihijtra i moraju imati redovne kontrole. Mogu konkretnije govoriti o svojoj specijalnosti. Imate veliki broj ljudi sa moždanim udarom, sa bolovima u leđima, pacijenata sa multiplesklerozom, ljudi sa različitim psihičkim problemima. Tu svaki dan imate 40 novih uputnica. Tako je i kod drugih specijalista. Mi nastojimo smanjivati vrijeme čekanja, koliko je to moguće, a ono što se ocjeni da je hitno pregleda se isti dan. Bio bih najsretniji da se pregled završi isti dana kada se dobije uputnica. Međutim to zaista fizički nije moguće.

doktortursum10

Prigovaraju nam da Dom zdravlja ne može biti klinika

KakanjLive: Kakva je zdravstvena slika stanovništva općine Kakanj i imamo li kadar i opremljenost za takvu zdravstvenu sliku?
Doktor Tursum: Zdravstvena slika stanovništva je bolja nego ranije. Nismo imali epidemija teških bolsti. Sjetite se mononokleoze, zarazne žutice, bruceloze i biće vam jasno zašto govorim da je zdravstvena slika bolja. Toga više nema i sa te strane možemo biti zadovoljni. Način ishrane i života određuje i zdravstvenu sliku jedne sredine. I za Kakanj i za šire područje problem jeste veliki broj karcinoma i ljudi koji imaju hipertenziju i dijabetis. Kod karcinoma mi ne možemu više od onoga što činimo, a to je prevencija. Rano otkrivanje maligniteta u onoj mjeri koliko možemo. Kada se pacijent javi kasno sa metastazom, onda tu nemožete ništa. U ranoj fazi svaka sumnja na malignitet detaljno se pretražuje. Ipak, možemo biti zadovoljni s obzirom da je riječ o zdravstvenoj zaštiti Doma zdravlja. Mi bi svi htjeli da smo klinički centar.Imamo opremu koja je dovoljna za ovaj nivo zdravstvene zaštite. Imamo i kadar, tako da sa ovog stanovišta ne bi nikada trebalo biti problema. Ima prostora za poboljšanja. U tom smislu šaljemo ljude i na edukacije. Imamo ono što je potrebno kakanjskom Domu zdravlja. Mi hoćemo i želimo više, ali nam onda prigovaraju kako Dom zdravlja ne može biti klinika.

I u porodičnoj medicini svi ljudi hoće da su isti dan pregledani

KakanjLive: Kako funkcioniše sistem porodične medicine?
Doktor Tursum: Sistem obiteljskle medicine je dobro zamišljen. Međutim, on nije uspio. Zašto? Ovaj sistem pod broj jedan podrazumijeva naručivanje, odnosnu najavu pregleda koja nije zaživila.Broj pregleda koje obiteljski doktor treba obaviti je 20-22. U praksi taj broj je višestruko veći. Svi ljudi hoće istog dana kada se jave i da budu pregledani. Imajući razumjevanja za ljude i njihove zahtjeve, kao direktor Doma zdravlja rekao sam doktorima da svi pacijenti koji danas dođu trebaju biti pregledani. Znači porodična medicina ne funkcioniše kako je zamišljeno i dobrim dijelom snosim krivicu jer opterećujem ljekare. Da bi se ovo stanje promijenilo, pacijenti koji nisu hitni sami trebaju planirati svoj pregled dva-tri dana ranije.Ima tu pacijenata koji trebaju samo lijkove, kontrolni pregled ili da naprave neki snimak. To su pacijenti koji ne moraju biti primljeni isti dan. Oni se mogu javiti i tri-četiri dana raniije kako bi bili planirani u odgovarajućem terminu. Pacijenti trebaju prihvatiti obiteljsku medicinu i poštovati njene postulate. Jer kada imnate 30 najavljenih pacijenata, a onda vam neplanirano dođe još 30, što je kod nas česta pojava, onda dobijete zbrku i nastaju gužve. Isto je tako i sa specijalističkim pregledima. Broj ljekaera je dovoljan.

KakanjLive: Kakvo je stanje na terenu sa pokrivenošću općinskog područja ambulantama porodične medicine?
Doktor Tursum: Sada raspolažemo sa 18 obiteljskih ambulanti. To je rasprostranjena mreža i cilj je ljekare približiti stanovnicima. Međutim taj raspored nije dobar. Neko je to prije mene omogućio i rasporedio. Mi imamo u prečniku od pet-šest kilometara ambulante Doboj, Tvornica cementa, Kujavće, Termoelektrana, a u pravcu Kaknj-Brnjic, preko Hausovića, Bijelih Voda, Kučića nemamo nijednu ambulantu. To možemo ispraviti u saradnji sa osnivačem, lokalnom zajednicom, mjesnim zajednicama pa da otvorimo ambulante gdje je već iskazana potreba. Tako se nadam da će ove godine profunkcionisati ambulanta u Zgošći, te ambulanta koja bi pokrivala Željezniču stanicu, Povezice, Slijevnice, Dumanac, Rošćevinu i Desetnik. S obzirom da se Plandište intenzivnio izgradilo i dobilo veliki broj novih stanovnika razmišljamo da se i u tom dijelu osposobi ambulanta obiteljske medicine. Želio sam da osposobimo ambulantu u Bijelim Vodama, međutim gore nemamo stanovnika ni za ambulantu koja bi radila četiri sata.Nastojat ćemo to uraditi po cijenu da ambulanta radi tri puta sedmično. To zavisi od finansijskih mogućnosti i uvjeta koje nam određuju drugi.

006_Sluzba_hitne pomoci

Patronažna služba se zna i zloupotrebljavati

KakanjLive: Kako funkcioniše patronažna služba Doma zdravlja?
Doktor Tursum: Imamo svakodnevnu patronažnu službu. Pokrivamo područje, da tako kažem, od Popržene gore do Krševca. To rade dva medicinska tehničara, odnosno staraju se o terapiji pacijenata koje posjećuju kući. Imamo i laboranta koji svakodnevno uzima laboratorijske uzorke. Po ovome, patronažna služba je prilično opterećena, međutim postoji i medicinsko osoblje u porodičnim ambulantama koje po pozivu obavlja kućne posjete pacijentima koji nisu u mogućnosti doći do ambulante. Imamo i slučajeve zloupotrebe patronažne službe od strane pacijenata. Imamo primjere da pacijentu dođe sestra dati injekciju radi problema u leđima, a zatekne ga u dvorištu radi nešto na okućnici. Da ne govorim o uzimanju laboratorijskih uzoraka. Znate ljudi znaju za te službe i onda zovu. Ne kažem da je to masovna pojava.

Imamo porodilište i ne damo ga ukidati

KakanjLive: Kada je riječ o kakanjskom Domu zdravlja, onda je neizostavno da kažemo nešto i o radu porodilišta. Šta je vratilo povjerenje porodilja u kakanjsko porodilište?
Doktor Tursum: Na početku sam govorio da je naš cilj zadovoljavanje potreba naših korisnika i poboljšavanje usluga Doma zdravlja. Da bi bilo šta funcionisalo treba biti reda i discipline. Tako je i sa porodilištem. Mi imamo sve što je potrebno za njegovo normalmno funkcionisanje. Uveli smo malo reda i osposobili i taj dio Doma zdravlja. Radi se vrlo dobro i kvalitetno. Naši ljekari i medicinsko osoblje usluge porodilišta su podigli na znatno veći nivo nego što je to bilo. To je osnovni razlog zašto su se naše sugrađanke odlučile da što više poroda obavljaju u Kaknju. Za naš Dom zdravlja je fantastična brojka od 103 rođene bebe u prošloj godini. Mi smo jedini Dom zdravlja u Zeničko dobojskom kantonu koji ima porodilište. Postoje zahtjevi da se ukine. Mi nedamo porodilište, pa vidjet ćemo.

KakanjLive: Kakva je saradnja sa resornim ministarstvom i zavodom za zdravstvo. Imate li njihovu podršku?
Doktor Tursum: Najviše bi volio to pitanje izbjeći.Mi nemamo nikakav uticaj na odluke Zavoda.Njihov odnos prema Domu zdravlja je na osnovu kooeficijenata i broja osiguranika. Na osnovu toga određuju koliko novca će za zdravstvene usluge naših sugrađana dostavljati Domu zdravlja. Oni odrede koliko ćemo novca potrošiti za esencijalnu listu, ako to prekoračite, onda vas kažnjavaju. Moram reći da je potrošnja u prethodnom periodu za esencijalnu listu prekoračena 370 hiljada maraka. Mi pacijentu ne možemo uskratiti lijek, a tamo neko drugi određuje koliko će Kakanj dobiti novca za takvu svrhu. Neko je po koeficijentima izračunao da Kaknju mjesečno za esencijalnu listu treba 137 hiljada maraka. Isti način obračuna je i za Žepče i za Visoko, kao i za Kakanj, pri čemu niko nije uvažio stvarni broj oboljelih, broj pacijenata, obavljenih pregleda i slično. Naši pacijenti prosječno sa esencijalne liste troše 150 hiljda maraka. Nas niko nije upozoravao da je ova lista probijana još od 1999. godine. Niko nas nije upozoravao na to. Sad su to sabrali i mi smo već vratili 200 hiljada maraka, dok ostatak imamo kao reprogramirani dug kojeg ćemo i izmiriti.

Između pacijenta i Zavoda za zdravstvo

KakanjLive: Kako to promijeniti?
Doktor Tursum: Mi smo razgovarali na više različitih nivoa o tom problemu. Uvijek je zaključak da se uklapamo u odobrena i dobijena sredstva. Ja to ne mogu.Ne mogu pacijentu ne propisati lijek ako se nalazi na esencijalnoj listi. Uveden je propis da se mnogi lijekovi sa esencijalne liste ne mogu propisivati od strane ljekara opšte prakse već da to mogu raditi samo specijalisti. Bez obzira šta će sutra biti, naši doktori ne robuju tome po svaku cijenu.Mi imamo redovno povećavanje propisivanja lijekova sa esencijalne liste.Niti mogu reći pacijentima da lijeka nema, niti ću zabranjivati doktorioma da propisuju lijekove ako se nalaze na esencijalnoj listi. Mi smo između dvije vatre. Između pacijenata i Zavoda za zdravstvo. Mi ćemo se truditi da budemo Dom zdravlja za primjer.

doktortursum01

KakanjLive: Ove su vas godine vijećnici puno pitali, a bilo je i inicijativa upućenih na račun zdravstvene zaštite u Kaknju. Kako ste to doživljavali?
Doktor Tursum: Ko hoće da vidi šta se sve uradilo i kako se radi u Domu zdravlja on to i može vidjeti. Ljudi su na sjednicama Općinskog vijeća postavljali pitanja o kojima praktično nemaju potrebno znanje. Kada čujem takvo pitanje u meni se pojavi nekakav otpor i čuđenje i upitam se zašto se ljudi ne interesuju, zašto ne provjere pa onda postave pitanje. Sjednice Vijeća snimaju kamere pa steknem utisak da ljudi izađu za govornicu kako bi nešto kazali da bi građani mislili da se oni kao o njima nešto brinu. Ja sam sugerisao da se postavljaju prava pitanja. To su pitanja kojima čovjek sebe predstavlja kao pametnog, kao vijećnike koji brinu o narodu. Šta bi ste vi pomislili o čovjeku koji pita može li naše porodilište raditi dvije smjene, a porodilište radi neprekidno 24 sata samo on to nezna. Ili pitanje – Zašto na doniranim aparatima pregledi nisu besplatni? A ja pitam, ako neko donira tramvaj hoće li u njemu biti besplatna vožnja? Prava pitanja su zašto je u Kaknju pet hiljada ljudi bez prava na zdravstveno osiguranje, zašto vijećnici ne pokrenu inicijativu da se građanima kompenzira novac za participaciju zdravstvenih usluga, zašto se ne finansira otvranje dežurstva u udaljenim ambulantama, poput Brnjca? Znači ima pitanja ili inicijativa koje bi se mogla realizovati. Neka se pokrene nabavka CT aparata, što je za Kakanj realna opcija jer košta pola miliona maraka, a ne „magnet“ koji je dva miliona. I onda se još kaže da će neko dati pare, a nije dao ni marke kada se vodila akcija za opremanje dijaliznog centra. Pošto sam jako emotivan, pravedan i nastojim biti pošten, mene onda takve stvari izbace iz kolosijeka i osjećam se jako loše. Pitam se jesu li ljudi zaista toliko neuki, neobavješteni ili samo žele da se vide na televiziji.

KakanjLive: Gdje bi ste smjestili kakanjskli Dom zdravlja na ljestvici domova zdravlja u Kantonu?
Doktor Tursum:Na prvo mjesto. Kao direktor ustanove koju vodim ne mogu drugačije. Svaki direktor bi to za „svoj“ Dom zdravlja tako uradio. Mislim da je to tako kada se uporede sredstva koja imamo od Zavoda za zdravstveno osiguranje sa rezultatima koje imamo i sa poslom kojeg radimo i kojeg smo u proteklom periodu odrađivali. Po tim sredstvima mi smo daleko od prvog mjesta. Po novcu koji dobijaju ispred nas su domovi zdravlja u Visokom, u Zavidovićima, Zenica dobija povećanje u zadnje dvije godine, a nama su evo u ovoj godini uzeli 375 hiljada maraka jer smo probili limit sa esencijalne liste. Kod raspodjele tih sredstva ne uvažavaju se kakanjski ekološki uvjeti, ne uvažava se povećani broj oboljelih od respiratornih oboljenja i karcinoma. Bolji smo zato što imamo veći broj specijalista, što bez obzira na nedostatak novca imamo finansijsku stabilnost, jedini smo Dom zdravlja koji ima porodilište, imamo najveći broj parking mjesta od svih domova zdravlja, imamo savremeno opremljen dijalizni centar, usluga našeg medicinskog osoblja je usluga sa osmjehom, stalno se educiramo i imamo specijalizacije, eto zato smo, između ostalog, bolji od drugih.

Adib ZEKIĆ/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u