KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Donacija World Visiona

29.03.2016. - “World Vision BiH” danas je donirao vrijednu opremu, alate i aparate organizacijama koje su u sistemu civilne zaštite na području Kaknja

wv_pomoc _1

Humanitarna organizacija “World Vision BiH”, dugogodišnji veliki prijatelj Kaknja, nakon niza humanitarnih projekata realiziranih na području naše općine, nakon brojnih humanih gesti, nakon neizmjerne pažnje i ogromnog senzibiliteta pokazanog u proteklim godinama, opet je pokazala veliku pažnju i osjećajnost prema građanima Kaknja.

U Kakanj je danas stigla još jedna donacija ove humanitarne organizacije. Donacija je namijenjena subjektima koji brinu o ljudima kroz svoj svakodnevni rad, a posebno u situacijama ugroženosti ljudi.

Naime, “World Vision BiH” danas je donirao vrijednu opremu, alate i aparate organizacijama koje su u sistemu civilne zaštite na području Kaknja. Vrijednost opreme iznosi oko 15.000 KM.

Domu zdravlja Kakanj su uručene tri torbe sa medicinskom opremom i sredstvima za pružanje prve pomoći. Donaciju je u ime Doma zdravlja primio Nevzet Kovačević.

Javnom preduzeću “Vodokom”, koje je također u sistemu civilne zaštite, uručena je jedna motorna pila, 15 pari čizama, 15 lopata, 9 krampi, 10 kabanica i jedna sjekira. Donaciju je primio Edin Aliefendić, u ime “Vodokoma”.

Crvenom križu općine Kakanj donirano je 10 kompleta “prsluk + hlače” sa oznakama crvenog križa, 10 kabanica i 15 pari čizama.

Gorskoj službi spašavanja Kakanj uručen je GPS uređaj.

Radio-klubu Kakanj uručena je stanica “ICOM”.

Službi civilne zaštite općine Kakanj donirano je 5 naprtnjača za gašenje požara, protivpožarni aparat, 20 pari čizama, 30 kombinezona, 5 pari čizama-tregerica i 4 lopate.

U ime Službe civilne zaštite donaciju je primio vatrogasac Mirnes Kulović.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u