KakanjLive | Petak, 10.07.2020. godine

Džudisti Kaknja polagali ispite

14.03.2017. - Dvadeset tri člana Judo kluba Kakanj uspješno položili ispite za učeničke pojaseve

fotkatekstjudoUčenici-džudisti sa roditeljima 

U fiskulturnoj sali O.Š. „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj održano je polaganje za učeničke pojaseve od 8 – 2 kyu za članove Judo kluba Kakanj.

Kandidati su polaganje izvršili pred ispitnom komisijom ovlaštenom od Judo saveza Federacije BiH u sastavu:Habib Bučan, crni pojas, predsjednik komisije,Zikret Hasanica, crni pojas i Ermin Delić, smeđi pojas član.

Spisak članova kluba koji su pristupili polaganju i uspješno položili ispit su:Abid Čatić, Almedin Čatić, Nedim Mašić, Emin Čizmić, Hamza Alić, Ajdin Brkić, Bilal Brkić, Tarik Brković, Haris Delić, Hamza Delić, Esmer Đokić, Amina Jašarspahić, Semir Jašarspahić, Amir Kadrić, Namir Kadrić, Elmin Kahvedžić, Anes Kubat, Hamza Kevilj, Dino Silajdžić, Vedad Bilalović, Sanin Čizmić, Adin Kubat i Emir Silajdžić.

Svi ispitanici koji su položili KYU pojas dobili su diplomu kao potvrdu za savladana znanja koje im je dodijelio klub. Diplome štampa i distribuira isključivo Judo savez Federacije BiH i one predstavljaju valjanu potvrdu stečenog znanja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u