KakanjLive | Nedjelja, 25.10.2020. godine

ENVER MERDIĆ - Stručnost ne ide bez političke podobnosti

28.01.2016. - Kako smo najavili, razgovarali smo i sa novim direktorom Termoelktrane Kakanj, Enverom Merdićem. Saznali smo činjenice koje će i Vas interesirati, kako privatne o tome da je osmo po redu dijete u svojih roditelja, tako i profesionalne koje idu do izgradnje Bloka 8 kakanjske elektrane što je njegov glavni motiv i cilj za angažman na novoj dužnosti

envermerdic02Enver MERDIĆ,  kaže rođen u Brnjicu kao osmo dijete u porodici

KL: Osnovni biografski podaci obavezni su dio svakog intervjua. Pošto ste od prije dan-dva novi prvi čovjek Termoelektrane, hajde da kažemo nedovoljno poznat zaposlenicima ovog preduzeća, kako bi ste se njima i našim čitaocima predstavili?

MERDIĆ: Rođen sam u selu Brnjic. Po završetku osnovne škole upisujem gimnaziju ˇ”Petar Kočić” u Kaknju. Bila je to ona posljednja generacija pred uvođenje srednjeg usmjerenog obrazovanja i ukidanja gimnazije. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja odlazim na odsluženje vojnog roka.Poslije toga upisujem Mašinski fakultet u Zenici, a u toku studija, na trećoj godini sam se oženio.Ćerku sam dobio 1989. godine, prije nego što sam diplomirao. Po završetku studija zapošljavam se u Srednjoškolskom centru, kao profesor mašinske grupe predmeta gdje radim sve do 1996. godine. Tadašnji tehnički direktor Rudnika, Avdo Suljić, me zamolio da dođem raditi u Rudnik.Dobio sam raspored na poslove inženjera operativne pripreme na Pogonu Haljinići. Tu sam napredovao do pomoćnika upravnika, a onda se 2002. godine ukazala prilika, i na raspisani interni konkurs u Rudniku, prijavim se i postanem upravnik Pogona za elektro i mašinsko održavanje. Mislim da je to bio jedini interni konkurs ikada raspisan u Rudniku za poziciju upravnika pogona. To znači da sam jedini upravnik u Rudniku koji je konkursnom procedorum došao na tu poziciju. Novom preraspodjelom 2008. godine raspoređen sam na poslove u Sektor za razvoj, gdje sam obavljao poslove projekt menadžera na izgrdanji pretovarnog sistema na Površinskom kopu Vrtlište. Završetkom poslova na ovom projektu raspoređen sam na poslove pomoćnika upravnika na Pogonu Separacija. Tada se počinjem baviti politikom i 2012. godine ispred političkog subjekta Savez za bolju budućnost postajem vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj. Dvije godine kasnije, pošto sam uvidio da se određena problematika ne može rješavati na lokalnom nivou uz saglasnost svoje političke centrale kandidiran sam na listu za Federalni parlament. Izabaran sam i 14 mjeseci sam obavljao zastupničku parlamentarnu dužnost. Odlukom Kadrovske komisije SBB-a Zeničko-dobojskog kantona našao sam se na listi kandidata za popunjavanje stručnih i političkih funkcija koje su koalicionim sporazumom pripale SBB-u. U Kaknju smo dobili poziciju direktora Termoelektrane, na koju sam imenovan sa mandatom od četiri godine. Pored toga, ističem da već 12 godina obavljam poslove sudskog vještaka za mašinstvo, a prije izvjesnog vremena dobio sam certifikat da te poslove mogu obavljati i narednih šest godina. Mandat u Zastupničkom domu sam završio 26.01., a Ugovor o radu u Elektroprivredi zaključio 27.01.2016. godine. Još bi se toga moglo reći. Evo da i to kažem, osmo sam dijete po redu u težačkoj porodici svojih roditelja.

KL: Osmo dijete. Zanimljivo iz današnje perspektive i stvarnosti. Kada ste već spomenuli, jesu li Vam živi roditelji?

MERDIĆ: Nisu. Neka im je rahmet duši.

KL: Ima te li ikoga danas da može biti ponosan na dijete iz osmoročlane porodice za sve što ste postigli kroz školski, radni i politički angažman, onako, kako to roditelji mogu biti ponosni?

MERDIĆ: I danas i uvijek najveće zasluge za postignuto pripadaju mojim rahmetli roditeljima i mojoj porodici. Kroz profesionalni i politički rad imao sam podršku braće, sestara, prijatelja, komšija, imao sam podršku ljudi iz rodnog kraja. I ako ima ponosa oni ga sigurno osjećaju, mada kao otac znam da je roditeljski ponos osjećaj koji se ne može porediti ni sa čijim drugim ponosom.

KL: Dugo ste se bavili strukom, a onda ste otišli u politiku. Zašto?

MERDIĆ: Tačno je. Bavio sam se strukom. I kada dođete u poziciju da napravite novi iskorak, životni ili stručni, vidite da ne može. Ne ide ako niste u politici. U prvi mah bavio sam se politikom tek toliko da se ona ne bi bavila sa mnom. Htio sam se naći u nekoj ravni, u nekoj tački, iz koje mogu napraviti iskorak. Za takvo nešto morao sam se aktivno, baš aktivno baviti politikom.

KL: Kako prolaze prvi radni dani u Termoelktrani. Šta ste radili jučer i danas?

MERDIĆ: Ovo je za mene zaista novo. Dolazim u jedan organizovan sistem gdje sve funkcioniše po zakonskim propisima i internim procedurama. Prvi dan je prošao kroz upoznavanje sa članovima najužeg rukovodstva, a danas je održan sastanak sa prvim saradnicima koji čine kolegij direktora. Moj sljedeći korak je obilazak svih radnih jedinica. Želim se vidjeti sa što više radnika i izbliza upoznati radno tehnološke postupke.

envermerdic03Dok smo razgovarali u direktora Merdića neprestano je zvonio telefon, uglavnom su stizale čestitke povodom imenovanja

KL: Kakvi su utisci sa prvog kolegija, šta ste rekli prvim saradnicima i kakvu će te kadrovsku politiku voditi? Hoće li biti promjena, preraspodjela?

MERDIĆ: Što se tiče kadrovske strukture ja sam izuzetno zadovoljan. Situacija je dosta fina, dobro sam primljen. Trenutno nema potrebe za kadrovskim promjenama. Sve dok sistem funkcioniše o promjenama ne treba razmišljati bez obzira ko gdje pripadao i ko odakle dolazi.

KL: Obzirom da ovdje dolazite kao čovjek koji je veliki dio radnog vijeka proveo u Rudniku i to na poslovima vezanim za mašinstvo kako ocjenjujete svoje mogućnosti za upravljanje procesima u Termoelektrani?

MERDIĆ: Veliko je bogatstvo raditi u Rudniku.To se pogotovo odnosi na rad u podzemnoj eksploataciji uglja gdje sam puno toga naučio. Izlaskom iz podzemne eksploatacije imao sam potencijal koji se rijetko gdje može iskustveno steći u pogledu mašinske i elektro opreme.Svo rukovodeće iskustvo stečeno u Rudniku mogu primjeniti ovdje i mogu ga unaprijediti uz pomoć saradnika koji su itekako sposobni.

KL: Duži vremenski period se nalazite u različitim kadrovskim varijantama.To ide u rasponu od direktora Rudnika do direktora Termoelektrane. Šta se dogodilo pa ste ovdje završili?

MERDIĆ: To je tačno, međutim sve spada u domen “rekla-kazala”. Međutim stvarnim koalicionim sporazumom SDA-SBB, prema mojim informacijama mi smo dobili sve pozicije koje se ranije pripadale SDP-u. Pošto je SDA u toj raspodjeli sa SDP-eom imala direktorsku poziciju u Rudniku, to nismo mogli dobiti i tako nisam završio u Rudniku.

KL: Kako doživljavate ovo imenovanje. Da li je ono imenovanje politički podobnog kandidata ili je imenovanje stručnog kandidata što je proklamacija koalicionih partnera?

MERDIĆ: To treba posmatrati iz dva ugla. Uključujući i struku i politiku. Prvo, ne može se doći na ovu funkciju ako nisi politički podoban.Kod nas je bilo generalnog opredjeljenja da kandidujemo stručnjake bez obzira da li politički pripadaju SBB-u ili ne.Odluka Kantonalnog odbora SBB-a Ze-Do, bila je da delegiramo stručnog čovjeka koji će imati podršku politike.U svakom slučaju bez političke saglasnosti nema imenovanja, to tako treba prihvatiti jer živimo u takvom sistemu.Ima pozicija koje je SBB popunio kandidatima i bez pristupnice ovoj političkoj opciji.Ovdje bih ipak rekao da sam 14 mjeseci u Parlamentu proveo na dužnosti predsjednika Odbora za energetiku, industriju i rudarstvo, pa sam se fokusirao oko elektroenergetske zajednice i bio je to putokaz mojoj političkoj opciji da mene kandiduje u elektroenergetski sektor. Radeći u tom odboru stekao sam novo iskustvo vezano za izgradnju buduće Termoelektrane u Banovićima, koje ću vrlo rado primjenti ovdje za pokretanje izgradnje Bloka broj 8.Taj Blok je moj osnovni motiv i cilj dolaska u Termoelktranu.Tu će posebnu pažnju trebati posvetiti razvoju kapaciteta u Rudniku Kakanj.Vrlo je bitno da i nova Uprava Elektroprivrede želi napraviti zamjenske kapacitete u rudnicima.

envermerdic01Donosit ćemo stručne a ne političke odluke

KL: Dogovorili smo se da nećemo razgovarati o proizvodnji, razvoju, investicijama, konkretnim projektima jer ste ovdje tek dva dana.Još uvijek prikupljate informacije. Zato Vas pitamo, znate li da u Termoelktrani djeluju najbolja bosanskohercegovačka sekcija dobrovoljnih davaoca krvi?

MERDIĆ: Znam.

KL: Kako će te ih tretirati?

MERDIĆ: Sekcija dobrovoljnih davaoca krvi će imati potpunu podršku i ne samo ona. Ima tu još organizacija, udruženja koja nisu u krugu Termoelektrane, ali su sa područja Općine Kakanj.Tu ću biti kooperativan i susretljiv.

KL: Sindikat elektroenergetskih radnika je također jaka radnička organizacija. Kako vidite odnose između Sindikata i Uprave?

MERDIĆ: Mislim da svako treba raditi svoj posao na fer i korektnim principima.

KL: Šta će te poručiti radnicima Termoelektrane. Sve njih sada interesira ko ste, kakvi ste, šta će biti s njima, hoće li se novo imenovanje odraziti na njihova radna mjesta, šta im na kraju želite reći?

MERDIĆ: Neka se osjećaju sigurno. Prioritet nam je proizvodnja. Neće biti nikakvih previranja. Donosit ćemo tehničke i tehnološke, stručne a ne političke odluke. Samo tako možemo zadržati ugled i kredibilitet koji je izgrađen u Termoelektrani.

Razgovarao: Adib Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u