KakanjLive | Ponedjeljak, 13.07.2020. godine

Iz Federalnog fonda za okoliša značajna podrška Kaknju

02.11.2019. - Federalni fond za zaštitu okoliša objavio rezultate javnog poziva.Općini Kakanj, Vodokomu i Grijanju za četiri projekta odobreno 340 hiljada KM

nastavakradova
U Kakanj stiže fascinirajući iznos od 340.000 KM, a osnovu zajedničkog angažmana predstavnika Općine Kakanj i svih aktera s područja Kaknja koji brinu o ekološkoj slici Kaknja i kvalitetu života građana, pripremljeni su i aplicirani kvalitetni projekti na javni poziv. Federalni fond za zaštitu okoliša odobrio je Kaknju fascinirajući iznos od 340.000 KM.

Javnom preduzeću “Grijanje” Kakanj odobreno je 50.000 KM za projekat: „Izrada PTD Glavni projekat magistralnog vrelovoda pripadajućih ogranaka u gradu Kaknju od TE Kakanj do TP9“.

Općini Kakanj odobreno je 100.000 KM za projekat „Sanacija i izolacija kosog i ravnog krova na objektima JU za predškolski odgoj i obrazovanje ‘Mladost’ Kakanj.

Javnom preduzeću “Vodokom” d.o.o. Kakanj odobreno je 140.000 KM za projekat „Rekonstrukcija glavnog transportnog cjevovoda Bukovica-Prva, dio dionice- Filter stanica- Ilidža”.

Općini Kakanj odobreno je i 50.000 KM za projekat „Nabavka novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području Općine Kakanj“.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u