KakanjLive | Petak, 23.10.2020. godine

Izrada Gender akcionih planova

05.12.2019. - Održan okrugli sto o razmjeni iskustava u izradi gender akcionih planova

zgender

U saradnji sa općinskim komisijama za rodnu ravnopravnost, udruženjima, predstavnicama i predstavnicima ministarstava i institucija i uz podršku Misije OSCE u BiH, Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode, Skupštine Zeničko-dobojskog kantona organizirala je 4. decembra 2019. godine u Zenici „Okrugli sto o razmjeni iskustava u izradi Gender Akcionih planova“.

Tokom Okruglog stola prezentirana je metodologija izrade strateških dokumenata sa osvrtom na proces izrade i sadržaj Gender Akcionog Plana BiH i odgovarajućih akcionih planova na nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine je pokrenula proceduru izrade prvog Gender Akcionog Plana za nivo ZDK i okrugli sto je bila prilika da se porazgovara o iniciranju procesa izrade i sadržaju tog dokumenta.

Učesnici Okruglog stola su pozdravili ideju izrade Gender Akcionog Plana i iskazali očekivanje da će se, u skoro vrijeme, na nivou ZDK formirati inter-resorna radna grupa koja će biti zadužena za izradu plana. Radnu grupu prema mišljenju učesnika činili bi predstavnici komisije, relevantnih institucija ZDK i udruženja.

Na kraju Okruglog stola učesnici su također iskazali javnu podršku obilježavanju 16 dana aktivizma, odnosno kampanji protiv rodno zasnovanog nasilja. Kampanja se obilježava širom svijeta od kada je 1999. Generalna Skupština UN-a proglasila 25. novembar Međunarodnim danom eliminacije nasilja nad ženama.

Stručna služba Skupštine

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u