KakanjLive | Petak, 23.10.2020. godine

Kaknju 16 hiljada maraka za boračke stipendije

05.07.2017. - Isplaćena je prva rata boračkih stipendija ukupnog iznosa preko 200 hiljada maraka

zgrada_vlada_zdk

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila isplatu prve rate stipendija za 1486 korisnika stipendija, studenata - branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2016./2017. godinu u iznosu od 204.100,00 KM.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

Grad Zenica – 48.150,00 KM,
Općina Breza – 7.950,00 KM,
Općina Doboj Jug – 8.400,00 KM,
Općina Kakanj – 16.250,00 KM,
Općina Maglaj – 18.050,00 KM,
Općina Olovo – 9.150,00 KM,
Općina Tešanj – 19.050,00 KM,
Općina Usora – 4.850,00 KM,
Općina Vareš – 8.100,00 KM,
Općina Visoko – 20.550,00 KM,
Općina Zavidovići – 25.150,00 KM
Općina Žepče – 18.450,00 KM.
U Budžetu Kantona za 2017. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 1.632.800,00 KM. Navedenim sredstvima u osam mjesečnih rata od po 100 KM stipendira se 376 studenata,djece branilaca prve godine studija, a 1110 studenata druge i ostalih godina studija po 150 KM. Ovo je jedna od uspješnih aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona koja se provodi godinama. Procedura realizacije po raspisanom konkursu koji je objavljen dana 07.11.2017. godine pa do prihvatanja Informacije o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2016./2017. godini od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, dana 21.06.2017. godine iz godine u godinu traje duže, a razlog je u dvostepenom vođenju postupka i povećanom broju podnesenih žalbi od strane podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju sve, Zakonom i Uredbom o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica propisane uslove, ali zbog limitirajućih sredstava planiranih u budžetu Kantona za 2017. godinu i nedovoljno ostvarenog broja bodova isti se ne nalaze na listi odobrenih stipendija.

Ministarstvo za boračka pitanja

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u