KakanjLive | Petak, 10.07.2020. godine

Kraj novembra rok za prijave na podsticaj za Polku

23.10.2017. - Prijava na općinski novčani podsticaj za predate količine ploda maline sorte Polka u 2017.godini do kraja novembra

malinetx

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine ploda maline sorte Polka u 2017.godini

Pravo na podsticaj imaju proizvođači jagodičastog voća sa područja općine Kakanj koji imaju potpisan Ugovor za tekuću godinu o otkupu ploda jagodičastog voća sa registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća.
Podsticaj za malinu sorte Polka iznosi: 0,15 KM/kg ploda
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
- zahtjev za biljnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u RPG i RK od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2017.godini,
- lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2017.godinu sa upisanim zasadom jagodičastog voća izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,
- kopija ugovora sa otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća,
- dokaz o predatoj količini ploda jagodičastog voća (otpremnica ili paragon blok ili potvrda od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen Ugovor),
- kopija tekućeg/žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva za malinu sorte Polka je 30.11.2017.godine.
Zainteresirani mogu preuzeti obrazav zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u