KakanjLive | Petak, 23.10.2020. godine

Ministar sa predstavnicima boračkih udruženja

24.03.2017. - Ministar Fahrudin Čokalović razgovarao sa predstavnicima udruženja koja okupljaju boračku populaciju

zgrada_vlada_zdk

Ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Čolaković održao je radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima kantonalnih udruženja koja okupljaju branilačku populaciju. 

Teme sastanka su bile: Program utroška sredstava Budžeta Zeničko dobojskog Kantona za 2017.godinu, planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja te druga aktualna problematika iz domena boračko-invalidske zaštite i inicijative o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i podzakonskih akata.

Ministar je informirao prisutne da će uskoro slijediti javni pozivi za realizaciju većine projekata definiranih u Programu utroška sredstava. Sugerisao je da svi uzmu aktivno učešće kako bi se omogućila što bolja i uspješnjia saradnja i realizacija navedenih obaveza, a na obostrano zadovoljstvo.

Prisutni su iskazali pozitivan stav spram predloženih programskih ciljeva i rada Ministarstva, te obećali da će se maksimalno uključiti i pomoći ovoj populaciji na terenu i tako doprinijeti što boljoj realizaciji istih. Sastanak je omogućio i otvaranje drugih tema vezanih za aktivnosti koje provodi Ministarstvo, a vezanih za realizaciju dopunskih prava branilačke populacije, saopšteno je iz Kantonalnog ministarstva za boračka pitanja.

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u