KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Na današnji dan formirana 309. brdska brigada

05.01.2016. - Brigada je po formaciji imala oko 2.400 boraca i starješina razmještenih u tri brdska bataljona

zastava329

Jedna od prvih i najpožrtvovanijih brigada Trećeg korpusa Armije R BiH, kakanjska 309. brdska brigada, formirana je 5. januara 1993. godine.

Brigada je po formaciji imala oko 2.400 boraca i starješina razmještenih u tri brdska bataljona, mMB četu, larb PVO, idč ,čVP, inž. četu i logističku četu.

Brigada je učestvovala u borbenim dejstvima na najtežim ratištima.

Na svom herojskom ratnom putu 309 brdska brigada je imala 66 šehida i poginulih boraca, 124 ratna vojna invalida i 3 nosioca najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan“.

Početkom oktobra 1994. godine formirana je 329. brdska brigada u čiji sastav su sa svojim ljudstvom, naoružanjem i vojnom opremom ušle dotadašnje kakanjske brigade, 309.brdska brigada i 311.lahka brigada 3. korpusa A RBiH. Prethodno je iz sastava ovih brigada izdvojen dio ljudstva, naoružanja i vojne opreme od kojih je formiran 3. manevarski bataljon Kakanj.

Ujedinjenjem brigada omogućeno je kvalitetnije logističko snabdijevanje jedne brigade, a povećana je i borbena efikasnost.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u