KakanjLive | Četvrtak, 28.05.2020. godine

Najava Dvadeset sedme sjednice Općinskog vijeća

23.02.2019. - Općinsko vijeće će 28. Februara 2019. godine u četvrtak sa početkom u 9:00 sati održati 27. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati

najavavijecetx
Na dnevnom redu, redovne, februarske sjednice Općinskog vijeća Kakanj naći će se: po dvje odluke i informacije, dva zaključka, četiri programa, tri izvještaja i jedno rješenje, a sve u obliku prijedloga.

Programi
Na dnevnom redu će se naći i četiri prijedloga programa: Prijedlog programa o utrošku sredstava za informisanje za 2019.godinu; Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019.godinu; Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu i Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivih mjera u 2019. godini.

Izvještaji
Vijećnici će razmatrati i tri izvještaja i to: Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu; Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018.godinu te Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu.

Odluke
Prijedlog odluka se odnosi na donošenje Lokalnog akcionog plana za zaštitu djece općine Kakanj 2019-2021. i Prijedlog odluke o nazivima ulica na području općine Kakanj.

Informacije
Za ovu sjednicu Vijeća pripremljene su i dvije informacije:Informacija o stanju javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine za 2018.godinu na području općine Kakanj i Informacija o poduzetim operativnim, sanacionim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja prirodne nesreće na cjelokupnom području općine Kakanj.

Zaključci
Prijedlog zaključka o davanju saglasnosi na Pravilnik o keoficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj. Predviđeno je i da viječćnici donesu rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Emira (Hamze) Husike iz Kaknja.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u