KakanjLive | Nedjelja, 05.07.2020. godine

Najava Tridesetpete sjednice Vijeća

27.10.2019. - Općinsko vijeće će 30.10. 2019. godine ( srijeda) održati 35. redovnu sjednicu, a prema prijedlogu dnevnog reda kojeg je utvrdio Kolegij Općinskog vijeća

vijece32
Pored uobičajene prakse na početku sjednice, kojem se usvaja zapisnik sa prethodne, komentarišu dostavljeni odgovori na vijećnička pitanja i inicijative na dnevnmom redu se nalazi petnaest tački.
To su. Između ostalih Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu te Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2020-2022.godine.
Usvajat će se i dva prijedloga o izmjeni programa: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline I Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu.

Tu su i dvije tačke dnevnog reda o predškolskoj ustanovi Mladost, a riječ je o: Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2018/19 godinu i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/20 godinu.

Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Koprivnica I Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Koprivnica, također su dio dnevnog reda ove sjednice.
Vijećnici će razmotriti Informaciju o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine.

Na ovoj sjednici će se naći I još neki prijedlozio odluka I zaključaka, kao što su: Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj, Prijedlog odluke o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području općine Kakanj,Prijedlog odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja, Prijedlog odluke o imenovanju općinskog pravobranioca, Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u