KakanjLive | Srijeda, 03.06.2020. godine

Novi podzemni kontenjeri u Kaknju

17.08.2017. - Radnici Vodkoma su danas počeli sa aktivnostima na realizaciji druge faze ugradnje podzemnih kontenjera u našem gradu. Ukupno će biti ugrađeno devet novih kontenjera na četiri lokacije, dok će na nekoliko lokacija biti proširen kapacitet dodavanjem novih kontenjera.

kontenjeri1708

Počele su aktivnosti na realizaciji druge faze ugradnje podzemnih kontejnera u Kaknju. Podzemni kontejneri će biti ugrađeni na lokaciji “Stara jama” (3 kom), u blizini Đuđinog mosta (2 kom), u blizini zgrade ŠPD – Ribnica (2 kom), te u blizini nezavisne televizije IC Kakanj (2 kom).

Na nekoliko lokacija na kojima su ranije ugrađeni podzemni kontejneri bit će proširen kapacitet dodavanjem novih kontejnera. Radi se o lokacijama: Ušće Zgošće, Mala ulica i OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”. Izvoač radova je kakanjski Vodokom.

Očekuje se dolazak i još jednog kamiona za odvoz otpada. Ovaj kamion je specijalizovan za pražnjenje podzemnih kontenjera.
Nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera, kao i nabavku kamiona za potrebe Vodkoma finansira Općina Kakanj.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u