KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Novi ugovori za vodovod i kanalizacionu mrežu

19.10.2019. - Potpisana nova tri ugovora o izgradnji vodovoda i tri ugovora o izgradnji kanalizacionih mreža na području općine Kakanj

vodovugovori
U petak 18. oktobra 2019. godine u uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive potpisana su nova 3 ugovora o izgradnji vodovoda i 3 ugovora o izgradnji kanalizacionih mreža na području općine Kakanj.

Radovi se finansiraju kroz Program utroška sredstava od vodnih naknada kojeg realizira Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK.
Ugovore su potpisali načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Mirnes Bašić, direktor Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj Zijad Neimarlija, te predstavnici izvođača radova.
- Posebno bih naglasio zadovoljstvo činjenicom da se od 6 projekata za koje su danas potpisani ugovori 4 projekta završavaju realizacijom ovih sredstava, dakle stavlja se tačka na ono što je započelo prije 2-3 godine. To su vodovod Brus, vodovod Koprivnica-Banjevac, kanalizacija Papratnica i kanalizacija Obre. Ostala dva projekta, vodovod Varalići i kanalizacija u MZ Haljinići, u ovoj fazi se nastavljaju. Posebno zahvaljujem ministru Bašiću i Vladi ZDK na pomoći u realizaciji ovih projekata i na kooperativnosti”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.

Dovršenje vodovoda Brus

Vrijednost projekta 58.889,66 KM, izvođač radova JP Vodokom, do sada uloženo 190.000 KM, vodovod Brus je građen u nekoliko faza obzirom da se radi o velikom projektu. U prethodnim fazama urađen je dovodni cjevovod do pumpne stanice, PS, potisni cjevovod dužine 1000 m (finansirala Općina Kakanj), rezervoar od 25 m³ (finansirala Općina) i 90% distributivnog cjevovoda. Ovim ugovorom predviđeno je da se izgradi rezervoar od 50 m³ i preostali dio cjevovoda čime bi radovi bili u potpunosti završeni, projekat okončan i objekat pušten u upotrebu, te riješen dugogodišnji problem snabdijevanja vodom naselja Brus. Radi se o završetku projekta. Vodovod Brus je priključen na gradski vodovodni sistem),

Izgradnja vodovoda Varalići

Izgradnja vodovoda Varalići (vrijednost radova 99.942,32 KM, izvođač radova JP “Vodokom”, do sada uloženo 181.857 KM, ukupna cijena za realizaciju ovog projekta je 515.000,00 KM. Projekat se sastoji iz tri dijela: prvi dio vodozahvati i dovodni cjevovod, drugi je rezervoar, a treći dio je distributivna mreža. Do sada je izgrađen vodozahvat i dio dovodnog, gravitacionog cjevovoda i rezervoar od 100 m3. U okviru planiranih sredstava uradit će se ostatak dovodnog cjevovoda do rezervoara iznad sela i veći dio distributivnog cjevovoda kako bi se vodovod mogao pustiti u funkciju),
Izgradnja vodovoda Koprivnica – Banjevac (vrijednost radova 48.930,39 KM,
Izvođač radova JP “Vodokom”, do sada uloženo 153.000 KM, projekat se sastoji iz četiri dijela: prvi dio je priključak vode na gradsku mrežu i dovodni cjevovod, drugi dio je pumpna stanica i potisni cjevovod, treći je rezervoar i četvrti distributivni cjevovod. Do sada su realizovane tri faze i dio četvrte. U ovoj fazi je predviđeno da se uradi preostali dio distributivne mreže. Dio vodovodnog sistema je pušten u funkciju nakon priključenja pumpne stanice na elektro-mrežu, a dovršenjem distributivnog cjevovoda III, vodovod bi bio završen i predat korisnicima na korištenje);

Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Haljinići

Izgradnja kanalizacionog sistema u MZ Haljinići (vrijednost radova 9.894, 51 KM, do sada uloženo 199.630 KM, izvođač radova JP “Vodokom”, projektom je predviđena izgradnja kanalizacionog kolektora i uređaja za biološko prečišćavanje otpadne vode. Do sada su urađene tri faze i glavni kanalizacioni kolektor. Preostalo je da se uradi još 140 m glavnog kanalizacionog kolektora i uređaj za biološko prečišćavanje otpadne vode. Za uređaj i dio kanalizacionog kolektora su obezbijeđena sredstva – Općina i Fond za zaštitu okoliša FBiH);
Izgradnja kanalizacione mreže u Papratnici
Izgradnja kanalizacione mreže u Papratnici (vrijednost radova 49.772,62 KM, izvođač radova JP “Vodokom”, do sada uloženo 155.000 KM, do sada su urađene četiri faze, tri su urađene sredstvima ZDK, a jednu su uradili mještani, ostalo je da se završi grana I čime bi bio okončan projekat izgradnje kanalizacije i ista u cjelosti puštena u funkciju);

Izgradnja kanalizacije Obre-Polje

Izgradnja kanalizacije Obre-Polje (vrijednost radova 23.628,77 KM, izvođač radova konzorcij “Beta Company”, NAB Kakanj i Toplota Zenica, projektom je predviđena izgradnja kanalizacionog kolektora i septika, u prvoj fazi izgrađen je kanalizacioni kolektor u dužini od 546 m, u ovoj fazi bi se uradio ostatak kanalizacionog kolektora u dužini od 250m i riješio dugogodišnji problem izlijevanja fekalne vode na regionalni put RC 466, realizacijom ove faze projekat izgradnje kolektora bi bio okončan).

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u