KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Okrugli sto u Biblioteci-Inspiracija ili potiranje sebe

30.08.2018. - U okviru Međunarodnog književnog festivala JU „ Gradska biblioteka“ Kakanj u saradnji sa UGKR „ ARMAGEDON“ iz Zenice, organizira, u subota, 1. septembar 2018. godine sa početak 12,00 sati okrugli sto na temu „ Inspiracija - ili potiranje sebe“

inspiracija

Za raspravu na okruglom stolu poslužit će tekst INSPIRACIJA – ili potiranje sebe Emira Sokolovića, kojeg prenosimo u cijelosti:

INSPIRACIJA - ili Potiranje sebe
Suštinski problem kojim bi se, sada i ovdje, mnogi vezani za Kreaciju trebali baviti je uspostavljanje vrijednosnog sustava u stvaralačkom činu kako bi se izbjegle nezasnovane polarizacijske pozicije sa kolegama te mogli usuglasiti meritumi za sagledavanje objektivnosti kada je u pitanju sama Kreacija. I to sa više aspekata. Koliko god se vladalo pojmovnom definicijom i elementarnom pismenošću, oni koji samo žele (što je krajnje afirmativno, ali ne i dovoljno) i ostaju na nivou htijenja da se ostvare kroz Kreativni iskaz, tim su agresivniji u nametanju vlastitih neutemeljenih postulata, za razliku od onih koji znaju i vladaju materijom, te kao osnovni parametar za vrednovanje instaliraju čitaoca; pitanje koje se ne smije niti u sekundi zanemariti jer je štivo okrenuto prema njemu. U svemu navedenom ne smije se dozvoliti ni da se čitalac ustoličiti kao etalon u stvaralačkom činu. Stoga bi se trebao zanijekati i taj koncept stvaranja djela namijenjenog čitatelju s obzirom da iskonski autori pišu pokušavajući istinske rebuse sebi odgonetnuti, a ne podastrijeti ih pred čitaoca kojeg neupitno uvažavaju, ali koji je – ujedno - irelevantan faktor u samom stvaralačkom činu. U prilog tomu nije potrebno nabrajati mnoge Kreativne karijatide koje su zdušno prihvatili mnogi ne razaznavajući gdje se akcentira vrijednost unutar njihova djela. S obzirom na izrečeno ispoljava se pitanje smisla glede predstavljanja djela javnosti uopće. Vrlo jednostavno: bez zapisa i receptura današnji čovjek bi i dalje bio u mraku jer bi bilo koja jedinka ponaosob otkrivala vatru (između ostalog što i rade, ali je opravdano samo u smislu zabave).

Jedne zgode na upit što je to što određeno djelo čini vrijednim, odgovorio sam da je djelo vrijedno – između ostalog – ako ponudi odgovore na sva pitanja koja je samo potaklo. Takvo što ukazuje na zatvorenost u pogledu bilo kojeg segmenta koji djelo sačinjava. Nerijetki su momenti kada autori verbalno brane uradak i do te mjere se znaju zaplesti u tumačenju da se stječe dojam izvjesnog kazivanja o djelu koje nisu stvorili. Ili, pak, proširuju temu do u nedogled... Ne bih znao reći što je pogubeljnije kako za djelo, tako i za autora. Ali ne sreće se potreba kod bilo kojeg autora da tumači djelo koje ima osvjedočenu vrijednost. Ono je to koje jest i takvo kakvo jest - savršeno i jednostavno gotovo do matematičke formule. Potrudimo se načiniti nešto takvo samoopstojno kada je već tako lako kako se da čuti u okruženju. I autor se svojski morao pomučiti. Ne postoji davanje, samo percepcija...

Ista percepcija, pak može biti u dva smjera:
- ekstrovertna (prema vani) i
- introvertna (usmjerena ka sebi samoj).

Prva teza se bazira na sagledavanju pojavnog i što preciznijeg artikuliranja promatranog predmeta, pojave, relacije i najčešće autorski iskaz počinje i završava na deskriptivnom. To ne umanjuje vrijednost, ali su relacije autora (kao i čitaoca) pravolinijske; izuzima se široki spektar potencijalnih emocija koje je moguće samo osjetiti (unutar tekstualne zadatosti).

Druga, introvertna, je znatno kompleksnija jer unutar vlastite artikulacije prati eho percipirane slike unutar autora koji je prethodno dekontaminirao put kojim je procesuira kako bi što rafiniranija došla do čitaoca i gdje bi je čitalac, kao „neopterećenu individualnim“ doživio kao simbol – znači relaciju koja pripada bilo kome tko dođe u dodir s njom.
Kao što se vidi, kreiranje je proces koji ima vlastitu kauzalnost i stoga ne očekujmo ni inspiraciju ni božansku providnost – radimo...

Učesnici

Učestvuju: Almir Zalihić, Dijana Uherek Stevanović, Dragan Agić, Fahredin Shehu,Kemal Ljevaković, Lidija Puđak, Marina Ikonomova Šokeva, Mirjana Jezildžić, Miroslav Tičar, Nataša Miladinović, Parviz Mohammadi, Sabah Al-Zubeidi, Semir Behram, Senad Pašić, Slobodan Ivanović, Stefan Višekruna, Šefik Daupović, Zlatko Kraljić, Marjeta Shatro, Alessandra Iannotta, Alden Idriz, Anna Ferriero, Filippo Ravizza, Giorgio Di Vita, Maja Sovanek, Maria Pia Latorre, Natasa Butinar, Ornella Fiorentini, Rosa Rampulla, Rosanna Calisti, Rosella Lubrano, Stefano Sorcinelli, Valentina Tortora.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u