KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Općinski podsticaj dobilo deset biznis planova

05.05.2017. - U okviru podsticajnog program “Pokreni svoj posao u Kaknju”, od jedanaest pristiglih prijava, napravljena rang lista od deset, koji imaju obavezu da u roku od 30 dana nakon prijema zvanične obavijesti pokrenu vlastitu djelatnost

zgrada_opcine
Poslije završenog javnog poziva, Komisija za ocjenu i odabir poslovnih planova u 2017. godini je održala sastanak i intervjue sa kandidatima. Konstatovano je da je Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline zaprimila ukupno 11 zahtjeva. Jedan kandidat nije pozvan na intervju iz razloga što mu je uži član porodice (otac) korisnik ovog podsticajnog projekta.Nakon obavljenih intervjua, članovi Komisije su ocijenili kandidate i sačinjena je sljedeća rang lista:
1. „Sunlight“ d.o.o. Kakanj (Salon za estetiku i uljepšavanje);
2. „RIMETAL“ d.o.o. Kakanj Emir Veispahić (Proizvodnja metalnih ograda, kapija, tendi, konstrukcija i dr.);
3. „MT PORT“ d.o.o. Kakanj (Proizvodnja elektoničkih uređaja za široku potrošnju);
4. „NAB“ d.o.o. Kakanj (Usluge projektovanja i nadzora nad izvođenjem radova);
5. „INFO KONT“ d.o.o. Kakanj (Računovodstvene i knjigovodstvene usluge);
6. „TA TRANS“ d.o.o. Kakanj (Cestovni prijevoz robe);
7. „AM-ISKRA“ d.o.o. Kakanj Amar Mušeljić (Proizvodnja LED rasvjete, LED rasvjetnih uređaja i dr.);
8. Adis Đino (Servis računara i računarske opreme);
9. Stella Kalin (Kozmetički salon) i
10. Rahman Kovač (Proizvodnja piljevine i briketa od otpadnog drveta).

Prema raspoloživim sredstvima, iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, planiranim za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“ podsticajna sredstva mogu se obezbijediti za svih deset prijavljenih kandidata.
 
O rezultatima javnog poziva svi kandidati će biti pismeno obavješteni. Odabrani kandidati će imati obavezu da u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja registruju djelatnost (oni koji nisu registrovali), nakon čega će sa istim biti potpisani ugovori.
 
Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoju poduzetništva i obrta za 2017. godinu, za projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“, predviđen je iznos od 70.000,00 KM. Ovim podsticajem predviđeno je sufinansiranje pokretanja i održavanje malih biznisa – preduzeća – d.o.o., obrta i srodnih djelatnosti. Podsticajna sredstva namijenjena su za refundaciju troškova obaveznih doprinosa – PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, za registrovanu djelatnost – period od 12 mjeseci i sufinansiranje nabavke sredstava za rad, repromaterijala, opreme i sl,u maksimalnom iznos do 3.000,00 KM.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u