KakanjLive | Četvrtak, 09.07.2020. godine

Podsticaj za predate količine malina

30.08.2018. - Raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine jagodičastog voća. Rok za podnošenje zahtjeva za malinu sorte Miker i Vilamet i ostale vrste jagodičastog voća je 31.8.2018. godine, a za malinu sorte Polka rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2018.godine.

berbamalina
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća,

Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine jagodičastog voća

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine jagodičastog voća u 2018.godini.
Pravo na podsticaj imaju proizvođači jagodičastog voća sa područja općine Kakanj upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci, a koji imaju potpisan ugovor za tekuću godinu o otkupu ploda jagodičastog voća sa registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća.
Podsticaj iznosi:
0,18 KM/kg za korisnike koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (samostalni poljoprivrednici),
0,12 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
- zahtjev za biljnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u RPG i RK od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2018.godini,
- lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2018.godinu sa upisanim zasadom jagodičastog voća izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,
- kopija Ugovora sa otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća,
- rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
- dokaz o predatoj količini ploda jagodičastog voća (otpremnica ili paragon blok ili potvrda od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen ugovor),
- kopija tekućeg/žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva za malinu sorte Miker i Vilamet i ostale vrste jagodičastog voća je 31.8.2018. godine, a za malinu sorte Polka rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2018.godine.
Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenih rokova.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

KakaknjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u