KakanjLive | Petak, 03.07.2020. godine

Podsticaj za zasade visokostablašica

14.05.2019. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za održavanje intenzivnih ili poluintenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće). Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.5.2019. godine

applestablo
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za održavanje intenzivnih ili poluintenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće). Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.5.2019. godine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za održavanje intenzivnih ili poluintenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za održavanje intenzivnih ili poluintenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) u 2019. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva i koji imaju podignute intenzivne ili poluintenzivne zasade visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu, minimalne površine od 2 dunuma, a maksimalne 20 dunuma. U voćnjaku moraju biti provedene neophodne agrotehničke i pomotehničke mjere predviđene principima uzgoja u intenzivnoj ili poluintenzivnoj proizvodnji.

Pod neophodnim agrotehničkim i pomotehničkim mjerama podrazumjeva se:

I Agrotehničke mjere:

- higijena voćnjaka koja podrazumjeva čišćenje voćnjaka od organskog i neorganskog otpada, košenje trave u međurednom prostoru koja ne smije biti visočija od 10 cm,
- obrada zemljišta u zoni korjenovog sistema frezanjem ili okopavanjem, kao i primjenom herbicida sa ciljem uspostavljanja dobrog vazdušno – vodnog režima i uništavanje korova,
- đubrenje organskim i mineralnim đubrivima u trakama, koji je predviđen zajedno sa obradom zemljišta u stavu br.2,
- zaštita od bolesti i štetnika po programu zaštite za pojedine vrste, a po preporuci stručnjaka iz oblasti voćarstva.

II Pomotehničke mjere:

- zimska i ljetna rezidba

Minimalan broj zasađenih stabala u intenzivnom voćnjaku za koji se aplicira (vidljivo iz registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata – Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2019. godine) i na terenu:

- jabuka 2.000 komada/ha,
- kruška i višnja 1.500 komada/ha,
- šljiva 900 komada/ha,
- trešnja, breskva, kajsija i lijeska 700 komada/ha,
- dunja 1.000 komada/ha,
- okalemljeni orah 260 komada/ha,

Podsticaj za intenzivne voćnjake iznosi:

- 90,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost (samostalni poljoprivrednici),
- 60,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost

Minimalan broj zasađenih stabala u poluintenzivnom voćnjaku za koji se aplicira (vidljivo iz registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata – Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2019. godine) i na terenu:

- jabuka 1.000 komada/ha,
- kruška 1.000 komada/ha,
- šljiva 500 komada/ha,
- višnja 1.200 komada/ha
- trešnja, breskva, kajsija i lijeska 500 komada/ha,
- dunja 500 komada/ha,
- okalemljeni orah 150 komada/ha.

Podsticaj za poluintenzivne voćnjake iznosi:

- 60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost (samostalni poljoprivrednici),
- 40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2019. godini,
- lista korištenja iz RPG i RK – detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2019. godine,
- vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista), ugovor o zakupu zemljišta ili ovjerena izjava o korištenju zemljišta bez naknade sa kopijom ZK izvatka ili kopijom posjedovnog lista,
- rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
- kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.5.2019. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 07:00 – 15:30.

Press Općine Kakanj

 

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u