KakanjLive | Srijeda, 21.04.2021. godine

Pomoć malim poduzetnicima

22.03.2020. - Općina Kakanj pripremila finansijsku injekciju za spas radnih mjesta: Za mart predviđeno 200.000 KM pomoći za više od 180 malih poduzetnika, pomoć usmjerena direktno radnicima

kruznitekst

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju, a u cilju smanjenja posljedica koje trpe privrednici zbog pojave koronavirusa, Općina Kakanj za mjesec mart interventno je opredjelila 200.000 KM iz Budžeta

Općine Kakanj za pomoć u očuvanju radnih mjesta fizičkim i pravnim licima čije poslovanje je obustavljeno ili u značajnoj mjeri umanjeno pojavom koronavirusa.

Ovu pomoć će dobiti više od 180 fizičkih i pravnih lica registrovanih na području općine Kakanj (ugostiteljstvo, obrti, srodne djelatnosti, specijalizovane trgovine, mali poduzetnici do 10 zaposlenih). Pomoć će biti usmjerena direktno radnicima.

Radi se o sredstvima s budžetske pozicije „Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“.

Kroz dodatnu analizu budžetskih stavki i pomoći viših nivoa osigurat će se 1.500.000 KM za mjere pomoći i podsticaje u naredna tri mjeseca, u slučaju trajanja naloženih mjera prevencije.

Općinskom vijeću Kakanj bit će predložene odluke kojima će se privredni subjekti osloboditi plaćanja taksi na istaknutu firmu, zakupa javnih površina (ljetne i zimske bašte) i slično, za vrijeme trajanja borbe protiv koronavirusa.

Apelujemo na vlasnike poslovnih prostora u kojima se obavljaju djelatnosti pod zakupom da se solidarišu sa zakupoprimcima i uzmu o obzir činjenicu da objekti na ostvaruju prihode.

Apelujemo na više nivoe vlasti da donesu konkretne mjere za očuvanje radnih mjesta i pomoći preduzećima sa većim brojem zaposlenih obzirom na nedostatnost budžeta nižih nivoa vlasti (predlažemo moratorij na uplatu obaveznih doprinosa za plaće radnika).

PRESS Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u