KakanjLive | Ponedjeljak, 14.06.2021. godine

Popis stećaka na lokalitetima u Ričici

22.10.2017. - Stručni tim popisivao stanje na lokalitetima Bijeli Gre, Hrašće i Saračevo brdo na lokalitetu Ričice

popisstecciricicatx

U petak 20.10.2017. godine stručni tim novog projekta JU KSC Kakanj pod nazivom “Popis stećaka na području općine” ponovo je posjetio selo Ričicu i to na tri lokaliteta: Bijeli Greb, Hrašće i Saračevo brdo gdje se nalaze nekropole stećaka.

Lokalitet Bijeli Greb 

Prema podacima Šefika Bešlagića iz 1971. godine u selu Ričica evidentirana je nekropola u zaseoku Grmača na lokalitetu Bijeli Greb , selo Ričica. Šefik Bešlagić bilježi sljedeće:
„Tu se u dvije skupine nalazi ukupno 70 stećaka, koji su po svoj prilici u obliku sanduka. Vrlo slabo su obrađeni, obrasli i utonuli. Skoro svi su postavljeni u pravcu zapad-istok. Nemaju ukrasa“

Dolaskom na lokalitet projektni tim zatekao je sljedeće stanje: Nekropola Bijeli Breg zaista je organizovana u dvije grupe ali ovaj put sa brojem od ukupno 43 stećka. Veliki broj stećaka je utonuo u zemlju prilikom klizišta i erozijom tla. Veliki broj orijetisan je u pravcu zapad-istok ali zapaženo je par stećaka koji su u smjeru sjever-jug.
Nekropolu Bijeli Brijeg okružuje živopisan krajolik sa veoma slabom naseljenošću, a prema kazivanju mještanina Huseina Sarača saznajemo da je stanovništvo Ričice uvijek iskazivalo poštovanje prema ovim „starim grobovima“.

Lokalitet Hrašće u selu Ričica

Nekropola stećaka na lokalitetu Hrašće smještena je oko dva kilometra južno od nekropole Bijeli Greb. Prema evidenciji iz 70-ih godina na ovoj nekropoli nalazilo se 50 stećaka.

Stručni tim JU Kulturno-sportski centar Kakanj, Muzej Kaknja izlaskom na ovaj teren evidentirao je sljedeće:

– trenutno nekropola Hrašće broji 24 stećka koja su vidljiva na površini većim dijelom, te 15 stećaka koji su većim dijelom utonuli u zemlju.

– većina stećaka je u obliku sanduka ali i evidentirana su tri sljemenjaka od kojih je jedan ukrašen motivom duple spirale.

– orijentisani su uglavnom u pravcu sjeverozapad – jugositok.

Nekropola Hrašće smještena je u gustu šumu ali uočena su dva stećka na čistini odnosno livadi pored. Prema kazivanjima mještana ovog zaseoka govori se da je neki mještanin uzeo jedan stećak i prenio ga u svoju avliju, jer mu se navodno svidjela njegova obrada.

Nakon nekoliko teško prospavanih noći odlučio je vratiti stećak na njegovu prvobitnu poziciju u Hrašće kako mu se ne bi ponavljali teški snovi.

Ovom prilikom zahvaljujemo se mještanima iz porodice Trako i Roje na ukazanoj pomoći i narodnim predanjima koje su podjelili sa nama.

Lokalitet Sarčevo brdo

Lokalitet Saračevo brdo nalazi u samom centralnom dijelu sela Ričice, tačnije u zaseoku Čelikovina. Prema evidenciji Š.Bešlagića na Saračevom brdu nalazilo se 15 stećaka. Nakon naše evidencije trenutno na ovom lokalitetu nalazi se samo četiri očuvana stećka u obliku sanduka i to jedan sa postoljem. Svi su usmjereni u pravcu sjeveroistok-jugozapad.

Zahvaljujući mještaninu Nevenu Dodiku saznajemo da se na ovom mjestu topio čelik pa je i sam zaseok dobio taj naziv-Čelikovina. U razgovoru sa Nevenom saznajemo da se ovo groblje u narodu naziva još i „grčko groblje“, a što je vrlo čest naziv za nekropole sa stećcima.

Nastavak projekta planiran je u četvrtak 26.10.2017. godine kada će stručni tim  posjetiti selo Haljinići gdje se očekuje nekropola sa četrnaest stećaka, a u blizini te nekropole je i rimsko naselje i srednjovjekovna crkva. Taj lokalitet se naziva Crkvenjak. U planu su još Čatići, Obre i Hrasno.

Saznaj više: Popis stećak na području općine Kakanj

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u