KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Poticaj za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta

06.11.2016. - Obavijest za općinski novčani podsticaj za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta, rok za prijave 30.11.2016.godine

oranje

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za jesenju obradu poljoprivrednog zemljišta. Pravo na podsticaj imaju fizička lica koja u jesen tekuće godine obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu, površine od 2 do 20 dunuma, i na istoj zasnuju ratarsku proizvodnju.

Podsticaj iznosi:
40,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (samostalni poljoprivredni proizvođači),
30,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrirali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
- zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2016.godini,
- dokaz o vlasništvu nad parcelom (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista) ili ugovor o zakupu zemljišta sa kopijom ZK izvatka ili kopijom posjedovnog lista, ukoliko podnosilac zahtjeva živi u - - zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom ili posjednikom zemljišta uz zahtjev treba dostaviti i kućnu listu (original),
- kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2016.godine.

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja.

Obrazac se može preuzeti i klikom na Zahtjev biljna proizvodnja 2016.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj (I sprat) ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u