KakanjLive | Četvrtak, 16.07.2020. godine

Poticaj za nabavku poljoprivredne mehanizacije

10.07.2017. - Općinski novčani podsticaj za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi, rok za prijave 30.11.2017.

poljomašina

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi.

Podstiče se nabavka poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi:
- traktori, motokultivatori, balirke za sijeno, samohodne kosačice, kopačice, freze i priključci u iznosu do 30% vrijednosti nabavljene mehanizacije i priključaka (maksimalan iznos podsticaja je do 3.000,00 KM),
- Aqua Power sistem za revitalizaciju vode za navodnjavanje i transformaciju kamenca u istoj, u iznosu do 50 % vrijednosti sistema (maksimalan iznos podsticaja je do 1.100,00 KM),
aparati za mužu krava u iznosu do 50% vrijednosti aparata (maksimalan iznos podsticaja je do 500,00 KM),
- laktofrizi u iznosu do 50% vrijednosti laktofriza (maksimalan iznos podsticaja je do 3.000,00 KM),
- sistemi za navodnjavanje „kap po kap“ u iznosu do 50% vrijednosti sistema (maksimalan iznos podsticaja je do 1.100,00 KM),

Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju nezaposlene osobe koje se nalaze na Birou za zapošljavanje, registrovani poljoprivredni proizvođači i ostale zaposlene osobe (poljoprivredni proizvođači) koji nabave gore navedenu novu poljoprivrednu mehanizaciju, priključke, aparate i drugu opremu u 2017.godini, što dokazuju računima o kupovini.

Tokom godine može se ostvariti podsticaj po jednoj dostavljenoj fakturi i fiskalnom računu.

Prioritet pri dodjeli podsticaja imaju nezaposlene osobe.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
- Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi,
- Kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2017.godini,
- Dokaz o nezaposlenosti izdat od Biroa za zapošljavanje,
- Kopija Rješenja o registraciji za navedenu djelatnost – registrovani poljoprivredni proizvođači,
- Porezna faktura o nabavci mehanizacije (član 107. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost “Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07,100/07, 35/08 i 65/10) –      (original ili ovjerena kopija);
- Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nabavljena mehanizacija, priključci, aparati i druga oprema u poljoprivredi neće biti prodana ili otuđena u periodu od 2 godine od trenutka dobijanja  podsticaja;
- Kopija tekućeg /žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2017. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do navedenog roka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u