KakanjLive | Ponedjeljak, 03.08.2020. godine

Poticaj za poduzetništvo

26.02.2019. - Općine Kakanj za 2019. godinu planirala iznos od 429.000,00 KM za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta. Program pripremljen za sjednicu Vijeća

najavavijecetxO prihvatanju programa vijećnici će odlučivati na prvoj narednoj sjednici

U skladu sa Zakonom o podsticaju razvoja male privrede kojim se uređuje planiranje, osiguranje sredstava i provedba mjera razvoja male privrede u Federaciji BiH, omogućeno je da lokalne zajednice mogu u svojim Budžetima izdvojiti finansijska sredstva za podsticaje. Na osnovu toga u Budžetu Općine Kakanj za 2019. godinu odobren je iznos od 429.000,00 KM za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta.
Planirano je da ova sredstva budu utrošena na sljedeći način:
- Refundacija troškova osnivanja obrtničkih (osnovno zanimanje), trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća – d.o.o. u 2019. Godini, 34.000,00 KM;
- Projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“, 70.000,00 KM;
- Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i druge opreme u cilju proširenja poslovanja i povećanja broja zaposlenih, 50.000,00 KM;
- Sufinansiranje troškova zapošljavanja u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj, 50.000,00 KM;
- Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2019. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj (osim za trgovine i ugostiteljstvo), 12.000,00 KM;
- Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz: Refundaciju troškova obaveznih doprinosa i nabavke opreme i Refundaciju troškova zakupa poslovnog prostora i sufinansiranje nabavke repromaterijala: 12.000,00 KM;
- Finansiranje rada udruženja „Razvojni centar Općine Kakanj“, 35.000,00 KM;
- Sufinansiranje projekta „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku krojenja, šivanja i tkanja“ ,12.000,00 KM;
- Poboljšanje kvaliteta praktične nastave u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj, 7.000,00 KM,
- Učešće na sajmovima i promocija razvoja poduzetništva i obrta, 7.000,00 KM;
- Ugovorene obaveze prema korisnicima podsticajnih sredstava iz 2018. Godine, 105.000,00 KM;
- Naknade iz Programa „Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta“ (ugovori o djelu) 5.000,00 KM;
- Ostale usluge iz Programa „Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta (fakture), 20.000,00 KM;
- Rezervna sredstva, 10.000,00 KM.

Isplata podsticajnih sredstava će se obaviti na transakcijski račun korisnika istih, a otvoren kod poslovnih banaka.

Ukoliko planirani iznos sredstava za određenu vrstu podsticaja iz objektivnih razloga u cjelosti ili djelimično ne bude utrošen, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj može uz saglasnost Općinskog načelnika navedena neutrošena sredstva usmjeriti na realizaciju drugih podsticaja iz ovog Programa.
Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj će na kraju budžetske godine sačiniti Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2019. godinu, te isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u