KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Poticaj za predate količine maline sorte Polka

06.11.2016. - Obavijest: Općinski novčani podsticaj za predate količine maline sorte Polka, rok za prijave 30.11.2016.godine

01

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu do 30.11.2016.godine podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine maline sorte Polka.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači jagodičastog voća sa područja općine Kakanj koji imaju potpisan ugovor za tekuću godinu o otkupu ploda jagodičastog voća sa registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća.

Podsticaj iznosi 0,10 KM/kg ploda jagodičastog voća.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
- zahtjev za biljnu proizvodnju,
- kopija potvrde o upisu u RPG i RK od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2016.godini,
- lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2016.godinu sa upisanim zasadom jagodičastog voća izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,
- kopija ugovora sa otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća,
- dokaz o predatoj količini ploda jagodičastog voća (otpremnica ili paragon blok ili potvrda od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen ugovor),
- kopija tekućeg/žiro računa.

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja. Obrazac se može preuzeti i klikom na Zahtjev biljna proizvodnja malina polka 2016.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u