KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Poticaj za prodaju mlijeka na Zelenoj pijaci

08.10.2019. - Općina Kakanj je objavila javni poziv za novčani podsticaj – prodaja svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju. Rok za podnošenje zahtjeva je do 01.11.2019.godine

pijaca
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za podsticaj za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu mlijeka (prodaja svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj koji vrše prodaju svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka koji nisu u organizovanom otkupu mlijeka, a shodno Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019.godinu.
Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju slijedeće uslove:

-da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci ili kao članovi gazdinstva, te da su ažurirali podatke u 2019.god.,
-da posjeduju najmanje 2 muzna grla u gazdinstvu,
-da su nad grlima provedene obavezne zdravstvene mjere propisane zakonom,
-da su grla navedena u Detaljnoj listi stočnog fonda u RPG i RK,
-da imaju potpisan Ugovor sa J.P. „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2019. godinu o prodaji svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju.

Podsticaj iznosi:
150,00 KM/grluza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
100,00 KM/grlu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

-Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
-Kopija Potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta izdata u 2019.godini,
-Lista stoke – detaljni prikaz stočnog fonda iz RPG i RK za 2019.godinu,
-Kopija važećeg mliječnog kartona (Prilog V, ne stariji od 12 mjeseci),
-Kopija Ugovora sa J.P. „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2019. godinu o prodaji svježeg kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda na Zelenoj pijaci u Kaknju,
-Dokaz o otvorenom i aktivnom bankovnom računu.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 01.11.2019.godine

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 07:00-15:30.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u