KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Poticajna sredstva za proljetnu sjetvu

31.03.2019. - Općina Kakanj kupuje sjemenski i sadni materijal, te mineralno đubrivo socijalno ugroženim porodicama koje žele zasijati njivu

sjemena
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proljetnu sjetvu ili sadnju u 2019. godini za socijalno ugrožene kategorije stanovništva

Pravo na podsticaj imaju socijalno ugrožene kategorije stanovništva – korisnici stalne novčane pomoći Centra za socijalni rad Općine Kakanj koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva.

Podsticaj se odnosi za sufinansiranje osnovne i dopunske obrade zemljišta obavljene u proljeće tekuće godine na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu površine do 1 dunuma, te za nabavku sjemenskog ili sadnog materijala i ostalog repromaterijala. U ovisnosti o kulturi koja se želi sijati ili saditi, a shodno dostavljenom predračunu, Općina Kakanj će sačiniti paket sjemenskog, sadnog i ostalog repromaterijala (mineralna đubriva), te finansirati nabavku istog.

Zainteresovani prijavom na javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
2. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata od općinske
službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdatu u 2019.godini,
3. Potvrda iz Centra za socijalni rad Općine Kakanj da je korisnik stalne novčane pomoći, izdata u 2019. godini,
4. Ovjerenu izjavu da će nakon dobijanja sredstava ista utrošiti za nabavku sadnog, sjemenskog materijala i mineralnog đubriva, te izvršiti proljetnu sjetvu ili sadnju u tekućoj godini,
5. Potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren do 15.4.2019. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj ili na broj telefona 032/771-828, svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u