KakanjLive | Utorak, 04.08.2020. godine

Raspored sredstava za sport

01.02.2017. - Ukupno za sport u 2017. godini planirano 750 hiljada maraka. Najviše novca treba završiti u Fudbalskom klubu Mladost, a da bi se sredstva koristila svi klubovi prethodno moraju dostaviti uvjerenje da nemaju komunalnih, režijski i sličnih dugovanja prema kakanjskim ustanovama i preduzećima

sredstva_sport

Općinsko vijeće Kaknja, na četvrtoj sjednici, koja još nije završena i čiji nastavka slijedi sutra, između ostalih programa, usvojilo je i Program rasporeda sredstava za sport u 2017. godini. Predlagač ovog programa je Općinski načelnik Nermin Mandra, a tokom rasprave o prijedlogu diskutovali su: Sedmedin Amiđić, Edin Aliefendić, Eldin Mijoč, Rizah Haračić, Haris Veispahić, Elvedin Delić, Nusret Muslić i Jasmin Mušanović.

Uslov za sredstva izmirivanje obaveza

Poslije rasprave Vijeće većinom glasova nije prihvatilo amandmane Eldina Mijoča i Elvedina Delića, dok se većinom glasova izjasnilo za prihvatanje amandmana Edina Aliefendića. Usvojenmim amandmanom sportski klubovi-korisnici sredstava navedeni u ovom Programu, „ obavezni su nadležnoj službi Općine Kakanj, dostaviti potvrdu o izmirenim obavezama prema Općini Kakanj i upravnim jedinicama, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Općina Kakanj. Navedena potvrda je preduslov za korištenje sredstava iz ovog Programa. U protivnom korisnik gubi pravo na sredstva navedena u tački dva ovog Programa“. Najslikovitije rečeno, ako Klub nije platio obaveze po osnovu, primjera radi, odvoza smeća ili vodosnabdijevanja, neće moći koristiti odobreni novačani iznos, dok te obaveze ne izmiri.

Rasporeda sredstava za sport za 2017.godinu

Planirana sredstva Budžetom Općine Kakanj za 2017. godinu, Transfer za sport u ukupnom iznosu od 750.000,00 KM raspoređen je na pet oblika korištenja. To su sredstva za redovna takmičenja sportskih klubova u iznosu od 85,5 posto ili 641.250,00 KM. Za sportska takmičenja invalida 2,5 posto ili 18.750,00 KM. Treći oblik potrošnje sredstva je za učešće u realizaciji sportskih takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, a iznosi jedan posto ili 7.500,00 KM. Za aktivnosti Sportskog saveza planirano je također jedan posto, odnosno 7.500,00, a sredstva rezervi iznose 10 posto, ili 75 hiljada maraka.

Raspored sredstva po klubovima i udruženjima

1. Fudbalski klub "Rudar" 120.000,00.
2. Fudbalski klub "Mladost" 220.000,00
3. Odbojkaški Klub „Kakanj 78“ 68.700,00
4. Rukometni klub "Kakanj" 57.750,00
5. Košarkaški klub "Kakanj" 130.000,00
6. Ženski odbojkaški klub "Kakanj" 15.000,00
7. Kuglaški klub "Rudar" 13.000,00
8. Sportsko društvo "Sopot"800,00
9. Taekwondo klub "Centar" 2.500,00
10. Karate klub "Sakib Bitić" 2.500,00
11. Taekwondo klub "Nur" 2.500,00
12. Judo klub "Kakanj" 2.000,00
13. Centar borilačkih sportova Kakan j 2.000,00
14. Kik boks klub „Ratnik“ 500,00
15. Šahovski klub MGM 500,00
16. Klub borilačkih vještina “Rejjan“ 500,00
17. Teniski klub „TTT- game“ Kakanj 500,00
18. Odbojkaški klub „Arabi“ Kakanj 500,00
19. Planinarsko društvo „Bobovac“ 500,00
20. Naša škola sporta 500,00
21. Streljaĉka družina „Sretno“ 500,00
22. UG „Škola sporta Šampion“ 500,00

Ukoliko prihodi Budžeta Općine Kakanj u tekućoj budžetskoj godini ne budu na planiranom nivou realizacija transfera za sport će biti umanjena za određeni procenat umanjenja ostvarenja prihoda.Sredstva će se uplaćivati na osnovu uredno podnesenih izvještaja o utrošku javnih sredstava Budžeta iz 2017. godine za ove namjene.

A.ZEKIĆ/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u