KakanjLive | Nedjelja, 25.10.2020. godine

Sa direktorom Grijanja o početku nove sezone

13.10.2016. - O pripremama i početku nove sezone, velikim radovima na izmjeni dijela vrelovoda, saradnji sa korisnicima, razgovarali smo sa direktorom JP Grijanje Kakanj, Mirnesom Bajtarevićem

mirnes_bajtarevicMirnes Bajtarević, direktor JP Grijanje Kakanj

Tridesetprva sezona zagrijavanja stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem na području Kaknja počela je 7. oktobra. Tako su stanovnici Kaknja, korisnici usluga Javnog preduzeće Grijanje, imali priliku da pored građana Sarajeva budu jedini u BiH, koji su prve hladnije dane ove jeseni dočekali uz tople radijatore. U nekim gradovima, tek se obavljaju tople probe, a to je u Kaknju završeno, početkom oktobra. Šta je sve urađeno i koliko je napora uloženo da bi nova sezona Grijanja počela u skladu sa lokalnim propisima o zagrijavanju i u skladu sa očekivanjima građana, pitali smo direktora ovog preduzeća Mirnesa Bajtarevića:

- Od početka devetog mjeseca polako smo punili sistem, uočavali probleme na sistemu i postepeno ih rješavali. Radili smo to u onoj mjeri koliko su omogućavale hladne probe. Onda smo sa toplim probama počeli u gradskom području, a zatim i rubnim podstanicama. Kada su se prema Odluci o isporuci i snabdjevanju toplotnom energijom u Kaknju stvorili uslovi za otpočinjanje sezone grijanja, odnosno kada je tri dana uzastopno mjerena temperatura zraka 12 stepeni ili niža, početkom ovog mjeseca, tačnije u petak 7. oktobra počeli smo sa sezonom grijanja, jer smo do tada odradili i tople probe.

KL:Da li je bilo zahtjevnijih intervencija?
BAJTAREVIĆ: Ovo je 31 sezona grijanja, a prije 34 godine izgrađivan je vrelovod, podstanice i sve što sačinjava sistem. Sve ima neki vijek trajanja pa tako i materijali ugrađeni u to vrijeme. Zato je skoro normalno da se svakodnevno interveniše. U pripremi sezone, a posebno u vrijeme zvaničnog puštanja u rad imali smo zahtjevnije intervencije na vrelovodu preko mosta Šehida, zatim u području srednjih škola, u ulici Sedme muslimanske brigade i da ne nabrajam. Evo dok razgovaramo, pet dana nakon zvaničnog početka sezone, intervenišemo na lokalitetu podstanice broj 1, podstanice Stara jama i Hrasno, Podstanice 5, ogranak za Bare, Podstanice 6, zgrada Vila, podstanice u Čatićima, grane za Komše i tako dalje. Sve su to uobičajene situacije kada imate dotrajalost sistema i naši mobilni timovi su uglavnom svaki dan negdje na terenu.

dio_traseRadovi u gornjem dijelu grada gdje su ugrađene nove vrelovodne cijevi

KL: Vi ste, na dužnosti direktora drugu sezonu u Grijanju. U prošlu ste ušli na samom početku, a ovu ste u potpunosti pripremili za ovogodišnji start. Šta možete izdvojiti kao najznačajni posao u ovih godinu dana?
BAJTAREVIĆ: U prošloj sezoni smo imali 213 puknuća na kompletnom sistemu. Najčešći razlog za ova puknuća je dotrajalost cijevi u vrelovodu. Ove godine smo investicijom od 550 hiljada maraka zamijenili više od 1,5 kilometra cijevi u vrelovodu u gornjem dijelu grada i u Doboju (988m + 708m, op.a.). To su dionice koje su u posljednjih pet godina uočene kao najkritičniji dio sistema. Prosto je nevjerovatno na što smo nailazili tokom zamjene cijevi. Kod Rudničkog parka, vadili smo stare cijevi u kojima je vodu držala samo izolacija. Zamislite cijev u kojoj je stijenka potpuno korozirala, nema je, samo izolacija.

KL: Kakve su karakteristike novih cijevi?
BAJTAREVIĆ: Nove su predizolirane čelične cijevi sa urađenom pojačanom izolacijom i većeg su promjera od starih. Pri zamjeni cijevi išli smo od krajnje prema početnoj tački. Nova cijev, radi istezanja i širenja, bolje se ponaša kada je u zemlji i pijesku. Cijevi koje smo polagali su većeg promjera od starih pa smo morali vaditi i betonska korita. Pripremamo uslove da zamjenom kompletnog vrelovoda idemo u njegovo proširenje na kompletnoj trasi. Taj promjer će omogućiti prihvat većih količina toplotne energije i proširenje daljinskog grijanja na Povezice, Papratnicu a zatim i druge mjesne zajednice. Ali je prije svega cilj ušteda i eliminisanje gubitaka koje smo imali na toj trasi. Ostaje strateški plan ulaganja sredstava u rekonstrukciju i proširenje vrelovoda.

stare_nove_cijeviStare i nove cijevi na području Rudničkog parka

KL: Kako ste obezbijedili ovogodišnja ulaganja.?
BAJTAREVIĆ: Investirano je preko 550 hiljada KM. Veći dio je Investicija iz budžeta Općine Kakanj, a jedan manji dio iz vlastitih sredstava i iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Koristimo priliku da se zahvalimo općinskom načelniku Nerminu Mandri i Općinskom vijeću Kakanj koji su prepoznali važnost ulaganja u rekonstrukciju sistema daljinskog grijanja u Kaknju. Planiramo nastaviti sa ovim strateškim zamjenjivanjem cijevi vrelovoda. Iz tekućeg poslovanja ne možemo obezbijediti sredstva i ponovo ćemo aplicirati na više adresa, a prvenstveno se uzdamo u budžet Općine Kakanj. Prema okvirnom ugovoru kojeg sam zatekao ovdje planirano je da se radi u tri etape, u tri godine. Znači slijedi nam druga etapa od parka prema soliterima. Treća etapa treba biti završena kod zgrade Javnih preduzeća. Cilj je što prije zamijeniti kompletan vrelovodni sistem kroz Kakanj. Na postojećem promjeru cijevi imamo preveliko opterećenje i česta puknuća.

betonska_koritaBetonska korita su uklonjena jer se nove cijevi bolje prilagođavaju zemljanoj i pjeskovitoj strukturi zemljišta

KL: Uporno govorite o cijevima u vrelovodu, kakvo je stanje u podstanicama?
BAJTAREVIĆ: Imali smo i jednu investiciju vlastitim sredstvima. Zamijenili smo 13 diktir pumpi čija je funkcija nadopuna vode u slučaju njenog manjka u sistemu. Zamjenjene diktir pumpe stare su više od 30 godine. Ovo je prva faza njihovih zamjena jer imamo 32 podstanice, a svaka raspolaže sa po jednom diktir pumpom. Mi smo njih svake godine prepakirali, međutim ove su godine bile u takvom stanju da se to više nije moglo raditi. Ipak ćemo od zamjenjenih pumpi osposobiti sve, kako bi smo imali rezervu za eventualnu kratkotrajnu zamjenu. Planirana je zamjena sigurnosne opreme, cirkulacionih pumpi, nabavka odgovarajuće mjerno regulacione opreme i ostalo.

KL: Kako ocjenjujete odnose sa korisnicima vaših usluga?
BAJTAREVIĆ: Nastojimo graditi obostrano razumijevanje i nastojimo ispuniti sve naše obaveze, kvalitetno i na najbolji mogući način. Imamo poslovne i privatne korisnike. Kad god smo u mogućnosti odazivamo se i na pozive korisnika koji nisu u našoj nadležnosti. Posebno je to izraženo na početku svake sezone, pa je tako bilo i ovoga puta. Imali smo fer i korektan odnos i sa našim korisnicima u Doboju i Kaknju prilikom izmjene vrelovodnih cijevi jer smo puno posla obavljali kroz privatni posjed. Kod poslovnih korisnika i poslovnih partnera imali smo tokom velikih radova ove godine i podršku i razumijevanje. Nailazili smo i na sve druge instalacije. Sve se ukrštalo jedno sa drugim i u kanalima i preko kanala. Imali smo potrebnu susretljivost općinskih službi, Rudnika, Vodokoma, BH Telecoma i Elektrodistribucije. Svima sam zahvalan. Odlično sarađujemo sa Tvornicom cementa Kakanj. Jedan od značajnijih poslova kojeg trenutno radimo je spajanje nove poslovne zgrade Tvornice cementa u sistem našeg daljinskog grijanja. Tu smo angažovani na svim radovima, od prikupljanja saglasnosti, projektovanja do izvođenja radova. Ova djelatnost podrazumjeva uvažavanje korisnika i mi se nastojimo tako ponašati.

Razgovarao: Adib ZEKIĆ/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u