KakanjLive | Nedjelja, 25.10.2020. godine

Stabilnost i razvoj sa Elektroprivredom BiH

28.09.2017. - Direktor Rudnika Kakanj, mr.sci. Kasim Alajbegović za nezavisne novine Naša riječ

kasim_alajbegovic_NRDirektor Rudnika Kakanj mr.sci. Kasim Alajbegović

Ovo je vrijeme kada se u rudarskim privrednim društvima iz Koncerna Elektroprivreda BiH završava analiza šestomjesečnog poslovanja i vrijeme kada se planiraju proizvodni, kadrovski, finansijski, razvojni planovi za narednu poslovnu godinu. U analiziranom periodu kakanjski rudari su proizveli 660.561 tonu uglja, što je 92 odsto u odnosu na plan, a u odnosu na isti period prošle godine to je 210 hiljada tona uglja više. Gledano kroz poslovne knjige za šest mjeseci je ostvaren pozitivan rezultat od 4,3 miliona KM i od januara mjeseca ove godine za sve radnike se uplaćuju svi porezi i doprinosi. Iskorak je evidentan i zato smo direktora Rudnika Kakanj mr.sci. Kasima Alajbegovića pitali kako je postignut ovakav napredak?

ALAJBEGOVIĆ: Polovinom februara ove godine u rad je pušteno novo široko čelo u jami Begići-Bištrani i tako je proizvodnja počela dostizati planirani nivo sa tendencijom stabilizacije. Posmatrano po mjesecima, treba izdvojiti mart ove godine, kada je proizvodnja iznosila 126.406 tona uglja. Poređenja radi u januaru je iskopano 81.171. tona. Treba istaći da smo poslije dužeg vremenskog perioda imali povećanu proizvodnju iz podzemnih kapaciteta. Dok nam je cijelu prošlu godinu rudničku proizvodnju najvećim dijelom održavao površinski kop, u prvih šest mjeseci ove godine, od ukupno iskopanih količina uglja iz podzemne eksploatacije iskopano je skoro 38 posto ili 248 hiljada tona, dok je sa površinskog kopa proizvodnja iznosila 412 hiljada tona uglja.

NR: Ipak navedene brojke nisu dostigle planske količine uglja za prvo polugodište?
ALAJBEGOVIĆ: Nisu. Manje od plana je proizvedeno oko 50 hiljada tona uglja. Od toga oko tri hiljade na Kopu i ostalo u Pogonu Haljinići. U jami Seoce široko čelo nije bilo na odgovarajućem stepenu gotovosti i još uvijek imamo sličnu problematiku. Dotrajala i više puta remontovana oprema u rasjednoj zoni nije napredovala planiranom dinamikom, a sa druge strane nova širokočelna oprema u jami Begići puštena je u rad nešto kasnije u odnosu na planiranu dinamiku. Bez obzira na probleme koje smo imali tokom mjeseca juna, ova je oprema značajno doprinjela ukupnom poslovnom rezultatu koji je u finansijskom smislu pozitivan. Minimalan podbačaj na Površinskom kopu se može smatrati uspjehom poslije problema koje smo imali formiranjem akumulacije februarskim probijanja rijeke Ribnice, a uslijed klizanja velikih količina zemljanih masa u njeno korito.

Puno posla urađeno u dolini Ribnice

NR: Šta ste u međuvremenu uradili i šta se danas radi u dolini Ribnice?
ALAJBEGOVIĆ: U kontekstu tih radova treba posmatrati i ukupno stanje na Površinskom kopu Vrtlište. Za prvo polugodište na ovom kapacitetu ostvareni plan proizvodnje uglja je 99 odsto. Može se reći da je Kop ispunio plan na uglju bez obzira na dešavanja koja smo imali sa vanjskim odlagalištem Ribnica. Usljed formiranja akumulacije mi smo promijenili režim rada na otkrivanju čvrste jalove mase i svi su tehnološki postupci vođeni novonastalim uslovima u novom ambijentu i suženom prostoru za djelovanje. Odradili smo poslove na stabilizaciji stanja u dolini rijeke Ribnice. Izvršeno je ispumpavanje vode i njeno propuštanje kroz nezavršeni tunel. Izrađen je prelivni kanal preko nožice klizišta, podignut je zaštitni nasip na ulazu u tunel, radovi na izgradnji hidrotehničkog objekta brzotok u Tičićima su u završnoj fazi. Preostalo je da uradimo poslove na ulazu u tunel i zatvaračku komoru. Tender je raspisan i postupak je u toku. Imamo žalbu jendog ponuđača i ako se to razvuče, objektivno možemo imati novi problem, ali postupak javne nabavke moramo ispoštovati. Žalba nas može usporiti jer su nam ograničene mogućnosti odlaganja čvrste jalove mase u prostore koje sada koristimo. Prolazi nam građevinska sezona i žalbenim postupcima može dovesti u pitanje rad na Površinskom kopu, a to onda može imati nepovoljne posljedice i na proizvodnju električne energije i na socijalne prilike. U toku su i obimni poslovi na pripremi i izvođenju eksproprijacije zemljišta i objekata. Prioritete smo dali prostorima za premoštavanje problema odlaganja, dok u potpunosti ne izgradimo objekte u dolini Ribnice za korištenje vanjskog odlagališta.

SAMNRIJEC

Elektroprivreda BiH je unaprijedila rudničko poslovanje

NR: Kolika je uloga Elektroprivrede BiH u podizanju poslovnih i proizvodnih rezultata Rudnika Kakanj?
ALAJBEGOVIĆ: Uz svo naše zalaganje, disciplinu i rad mi ne bi smo uspjeli bez investicijske i svake druge podrške Elektroprivrede BiH. U svim investicionim ciklusima, koji su realizirani u posljednje vrijeme, Elektroprivreda je odlukama Skupštine za Rudnik Kakanj odobrila oko 137 milona KM. Ukupno do kraja sedmog mjeseca ove godine realizovano je 64 miliona KM. Tu je niz značajne rudarske opreme za podzemnu i površinsku eksploataciju uglja. Otkopne i transportne mehanizacije. Samo u ovoj godini preko 30 miliona KM opreme pušteno je u rad na Pogonu Haljinići i na Pogonu Vrtlište. Kod sanacije svih posljedica izazvanih u dolini rijeke Ribnice, također smo imali maksimalno razumijevanju i svaki oblik pomoći. Tako je Elektroprivrada BiH, njena Uprava, veliki dio našeg poslovnog rezultata, stabilizacije proizvodnih i ekonomskih tokova. Nova širokočelna oprema, novi damperi, bageri, zatim odobrena sredstva za otvaranje novih kapaciteta, iz vlastitih rudničkih sredstava, teško da bi u ovako kratkom vremenskom periodu mogla biti obezbjeđena. Stabilizacija i razvoj kapaciteta za proizvodnju uglja, treba pratiti remonte i razvoj kapaciteta za proizvodnju električne energije i to Uprava Elektroprivrede BiH tako posmatra i praktikuje. Bez takvog odnosa dostignuti napredak u Rudniku Kakanj bio bi nemoguć.

NR: Ipak prije izvjesnog vremena zavnično je rečeno da se izgradnja Bloka VIII u Kaknju stavlja na čekanje, do izgradnje Bloka u Tuzli?
ALAJBEGOVIĆ: Već sam rekao kolika su investicijska sredstva odobrena za Rudnik Kakanj. To nisu investicije koje podrazumijevaju održavanje dostignutog nivoa proizvodnje uglja u Kaknju. To su investicije i za razvoj kapaciteta. Izgradnja objekata za funkcionisanje vanjskog odlagališta Ribnica, sredstva za eksproprijaciju i investicije za otvaranje Površinskog kopa Repovački potok su investicije u funkciji obezbjeđenja uglja za postojeće i buduće kapacitete Termoelktrane Kakanj. Dakle i za Blok broj 8. Mi se nikada nismo odrekli Bloka broj 8. Naši stručni timovi, rudarski inženjeri, pravnici, ekonomsti, geolozi, mašinci, elektro stručnjaci, oni projektuju prateći skupštinske odluke o dokapitalizaciji Rudnika. Dakle, naš srednjoročni i dugoročni razvoj je u funkciji Bloka 8.

NR: Rudarstvo je djelatnost u kojoj uvijek ima neki problem jer je to rad koji donosi nepredvidive, posebno prirodne okolnosti. Šta je u ovom trenutku specifično za eksploataciju u Kaknju?
ALAJBEGOVIĆ: I u nekim prethodnim pitanjima davali smo odgovore na specifičnosti posebno za pojave na površinskoj eksploataciji. Objektivno, imamo poteškoća i u podzemnoj eksploataciji uglja. Ne postižemo planske rezultate na otvaranju i pripremanju novih kapaciteta. Najmanje iz dva razloga. Nedovoljanog broj zdrave radne snage i složenih geoloških uvjeta. Prema godišnjem planu u Haljinićima, pogunu za podzemnu eksploataciju uglja mi smo trebali imati 746 radnika. Brojno stanje na kraju juna bilo je 605, to je 141 radnik maje od plana. Ako uvažimo specifičnost oboljevanja u rudarstvu pitanje je koliko ima zdravstveno sposobnih radnika. Specifičnost preostalih otkopnih polja je strašno složena tektonika. Ovoj generaciji su ostala kratka i rasjedima dosta poremećena otkopna polja. To su neke aktuelne specifičnosti. Naša je osnovna obaveza u podzemnoj eksploataciji uglja rad na otvaranju novih otkopnih polja i da na taj način obezbjedimo uslove za kontinuiran rad raspoložive širokočelne opreme. Pri tome nije važno da li je to nova ili stara oprema. Otkopna polja treba pripremati. Želje, znanja, sposobnosti da se sve nedaće prevaziđu ima dovoljno. Optimizma, bar rudarima nikada nije nedostajalo.

Naša riječ/Adib Zekić

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u