KakanjLive | Subota, 31.10.2020. godine

Stambeno zbrinjavanje boraca i njihovih porodica

12.06.2017. - Vlada Zeničko dobojskog kantona prihvatila Informaciju o stambenom zbrinjavanju boraca i članova njihovih porodica u 2016.godini. Za jedanaest korisnika iz Kaknja odobreno 76.000,00 KM

zgradavladezenica

U skladu sa Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godini na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 12.06.2017. godine prihvaćena je Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2016. godini.

Za realizaciju ovog prava iz Budžeta Zeničko-dobojskog katona za 2016.godinu izdvojena su novčana sredstava u ukupnom iznosu od 1.631.219,77 KM, a stambeno je zbrinuto ukupno 247 korisnika, odnosno branilaca i članova njihovih porodica sa područja 11 općina Kantona i Grada Zenice. Evo pregleda:Breza 13 korisnika (67.172,08 KM),Doboj Jug sedam korisnika(43.528,61 KM), Kakanj, 11 korisnika (76.000,00 KM), Maglaj 15 korisnika (105.500,00 KM), Olovo 22 korisnika(104.281,50 KM), Tešanj 36 korisnika (206.504,61 KM), Usora, 9 korisnika (28.838,98 KM), Vareš 7, korisnika (52.510,50 KM), Visoko, 26 korisnika(129.500,00 KM), Zavidovići, 29 korisnika (178.841,30 KM), Zenica, 49 korisnika (523.547,19 KM) i Žepče 23, (114.995,00 korisnika).

Treba istaći, da su u 2016. godini a po okončanim postupcima realizovani i svi podneseni zahtjevi iz 2015. godine, a koji ispunjavaju uvjete iz Uredbe za dodjelu sredstava, što je stalna praksa Ministarstva u obradi predmeta odnosno svi nerealizovani podneseni zahtjevi prioritetno se rješavaju u narednoj budžetskoj godini. Po tom osnovu ukupno je riješeno 57 predmeta.

Prihvaćena Informacija obuhvata presjek realizovanih aktivnosti u postupku ostvarivanja prava na dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava sa podacima i pokazateljima prezentiranim u tabelarnim pregledima, koji omogućavaju ocjenu realizacije prava u 2016. godini.

Načini rješavanja stambenog pitanja utvrđeni su Uredbom, odnosno jednokratna, bespovratna novčana sredstava za pomoć u rješavanju stambenog pitanja dodjeljuju se u svrhu: 1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja; 2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini;3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida te 4) sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta.

 Pres ZDK/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u