KakanjLive | Petak, 23.10.2020. godine

SUBAŠIĆ-Antikorupcioni zakoni su civilizacijsko pitanje

17.03.2017. - Predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Draženka Subašić aktivno učestvovala u radu konferencije o borbi protiv korupcije

subasickorupcijaPredsjedavajuća Skupštine ZDK Draženka Subašić aktivno učestvovala u radu konferencije

Predsjedavajuća Sklupštine Zeničko dobojskog kantona Subašić je prisustvovala konferenciji "Borba protiv korupcije unapređenjem zakonodavnog okvira, jačanjem institucija i povećanjem saradnje s građanima", koja je jučer, 14.03.2017. godine, održana u Sarajevu u organizaciji Misije OSCE-a u BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajuća je uzela aktivno učešće na samoj Konferenciji i u svom obraćanju kazala da trenutno ne postoji politička volja primjene postojećih antikoruptivnih zakona i strategija. Tom prilikom je naglasila: „Građani više i ne očekuju da će se zakonodavna vlast ikada početi sistematski razračunavati sa korupcijom, jer je uvrjiežena percepcija da su svi u istom kolu i da često možemo čuti da su svi oni isti. Pitanje donošenja i sistematske primjene antikorupcionih zakona ne bi smjelo biti pitanje volje, nego civilizacijsko pitanje“.

Kao preporuke je iznijela da bi trebalo zaštiti tzv. „zviždače“ i početi primjenjivati antikorupcioni set zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ali i dodatno vršiti prevenciju korupcije, u smislu transparentnosti rada izvršne i zakonodavne vlasti, saopšteno je iz Stručne služba Skupštine ZDK.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u