KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Sufinansiranje proizvođačkih kapaciteta

25.09.2017. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje izgradnje proizvođačkih i prerađivačkih kapaciteta u oblasti poljoprivrede

sokjabuka

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017. godinu, broj: 01/1-4-15/17 od 02.02.2017. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje izgradnje proizvođačkih i prerađivačkih kapaciteta u oblasti poljoprivrede

Pozivaju se pravna lica koja svoju djelatnost obavljaju na području općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje izgradnje proizvođačkih i prerađivačkih kapaciteta u oblasti poljoprivrede.

Pravo na podsticaj imaju pravna lica koja su u 2017.godini do momenta objavljivanja javnog poziva (21.09.2017.godine), započela sa izgradnjom ili izgradili proizvođačke i prerađivačke kapacitete u oblasti poljoprivrede i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, te imaju odobrenje za izgradnju objekata (građevinska dozvola).
Podsticaj iznosi 30% od vrijednosti investicije, a maksimalan iznos sufinansiranja je 10.000,00 KM po korisniku.

Općina će krajnjim korisnicima, na osnovu dostavljenog računa za nabavku građevinskog materijala za izgradnju objekata i računa o izvedenim radovima (faktura i fiskalni račun), uplatiti odobreni iznos novčanih sredstava.

masinasokcjedjenje

Zainteresovana pravna lica prijavom na Javni poziv obavezno dostavljaju slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- Zahtjev, koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj,
- Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdatu od nadležne općinske službe u 2017.godini,
- Rješenje o registraciji pravnog subjekta,
- Uvjerenje iz porezne uprave da pravno lice nema obaveza po osnovu poreza,
- Račun o nabavci (kupovini) građevinskog materijala za izgradnju objekata i račun o izvedenim radovima (faktura i fiskalni račun),
- Potvrda iz banke o otvorenom žiro računu podnosioca zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20.10.2017. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u