KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

U 2015. godini 1,5 miliona KM uloženo u cestovnu infrastrukturu

21.12.2015. - Gradska jezgra Kaknja treba, tačnije davno je već trebala, nova saobraćajna rješenja jer su stara projektovana za 1.500 vozila koliko ih je u Kaknju bilo npr. 1979. godine, a danas ih je 10 puta više

kakanj_cesta

Općina Kakanj uvođenjem kružnih tokova i novih saobraćajnica nastoji sustići savremene tokove i potrebe i jedna je od rijetkih sredina gdje se takvi projekti realiziraju bez kreditnih zaduženja za razliku od drugih općina i gradova.

Tokom 2015. godine na ulazu u gradsku jezgru izgrađena je nova saobraćajnica sa dvije trake, te novi kružni tok, a izvršena je i rekonstrukciji postojeće saobraćajnice na istoj lokaciji čime je riješen dugogodišnji problem formiranja „jezera“ usljed obilnih padavina na lokaciji kod Slastičarne „Egipat“. Vrijednost radova je iznosila 249.551,36 KM.

Izgrađena je i nova saobraćajnica ispod stadiona FK „Rudar“. Radi se o novom saobraćajnom rješenju kojim se skraćuje put vozilima, ali i pješacima obzirom da je uz novu saobraćajnicu izgrađena i pješačka staza.Vrijednost radova je iznosila 394.700 KM.

U 2015. godini realiziran je i projekat na čiju se implementaciju čekalo godinama.Rad se o rekonstrukciji ceste od lokacije Pojata do lokacije Karitas koja je bila u veoma lošem stanju. U okviru aktivnosti na sanaciji gradskih saobraćajnica, realizirane su i aktivnosti na rekonstrukciji i proširenju saobraćajnice u ulici Osmana Džafića. U okviru ovih radova riješen je i problem neadekvatne rešetke u blizini ulaza u Spomen-park tragično stradalim rudarima, izvršeno je proširenje saobraćajnice do zgrade NTV IC, te izgradnja trotoara sa rukohvatom od zgrade IC-a uz ulicu. Vrijednost radova koji su realizirani u Rudarskoj ulici i ulici Osmana Džafića iznosila je 244.585,80 KM.

Tokom 2015. godine realizirani su i radovi na rekonstrukciji puta Zgošća-Tršće. Izvršeno je asfaltiranje sa proširenjem puta za 1 m na dionici od mosta u Zgošći do raskrsnice za Crnač. Asfaltiranje je izvršeno i na lokalitetu Skenderovića. Realizirani su i radovi na sanaciji udarnih rupa, betoniranju odvodnih kanala, postavljanju nove zaštitne ograde, saniranju i farbanju postojeće ograde…Vrijednost radova je iznosila 147.288 KM. U planu je nastavak rekonstrukcije ovog puta.

Tokom 2015. godine izvršena je i rekonstrukcija saobraćajnice u ulici 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade. Vrijednost radova je iznosila
U okviru radova na rekonstrukciji saobraćajnica u naselju Brnj, u zaseoku Ćatići, izvršeno je asfaltiranje puta u dužini od 630 m, a u zaseoku Grgići izvršeno je asfaltiranje dionice puta u dužini od 350 m. Vrijednost radova iznosila je 81.847,97 KM.

Realizirani su i radovi na izgradnji mosta u naselju Zgošća ukupne vrijednosti oko 70.000 KM. Potreba za izgradnjom ovog mosta se pojavila nakon što je stari most stradao usljed djelovanja vodenih bujica u maju prošle godine.

Izvršena je i sanacija puta Čelikovina-Škomlići (MZ Ričica) . Vrijednost radova je iznosila 40.011,78 KM. U mjestu Zagulje izvršena je izgradnja kanalizacione mreže, te asfaltiranje puta (22.632,22 KM).

Rekonstrukcija puteva izvršena je i u Poljanima (14.566,50 KM) i Trknu (Kraljeva Sutjeska, vrijednost radova 15.710 KM).

U naselju Zgošća izgrađen je novi most čija je ukupna vrijednost 70.000 KM.

U svrhu ljetnog održavanja puteva utrošeno je 205.575 KM.

Ukupan novčani iznos koji je tokom 2015. godine uložen u cestovnu infrastrukturu iznosi 1.515.196,60 KM.

U 2015. godini pripremljeno je nekoliko projekata, te zaključeno nekoliko ugovora čija realizacija slijedi u 2016. godini.

Radi se o projektima:rekonstrukcija puta Kondžilo-Dom (139.847,67 KM), rekonstrukcija puta na Plandištu (40.013,51 KM), sanacija puta Stari dom-okretnica Brnjic (39.679,79 KM), sanacija puta u MZ Varda (20.000,07 KM), sanacija puta za Čizmiće (19.998,81 KM), sanacija puta Bećirhodžići-Čobe-Safundžije (40.013,88 KM), sanacija puta za Šimiće (19.994,13 KM), sanacija puta u MZ Papratnica (20.001,97 KM), sanacija puta prema Crnču (19.979,61 KM), sanacija puta sa izgradnjom obaloutvrde u Haljinićima (35.099,18 KM), nastavak izgradnje puta za Semetiš (30.002,22 KM), rekonstrukcija puta sa Sopotnicu (39.993,09 KM), rekonstrukcija puta za Starposle (23.376,94 KM) i rekonstrukcija puta u ulici Omera Maslića prema mezarju Vrtle (30.010,16). Planirano je i izdvajanje 56.393 KM za nastavak aktivnosti na održavanju puteva.

Ukupna vrijednost projekata koji su pripremljeni i ugovoreni u ovoj godini, a čija se realizacija očekuje sljedeće godine, iznosi 574.402,03 KM.
Uz ove projekte, nova budžetska 2016. godina će donijeti i nove projekte i nova ulaganja u ceste, u skladu sa prioritetima.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u