KakanjLive | Srijeda, 12.08.2020. godine

Uočena oštećenja na vidikovcu nekropele stećaka Gradina

02.04.2017. - Muzej Kaknja koji djeluje pri Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj ovih dana utvrđuje stanje nekropole stećaka u selu Nažbilj, na lokalitetu zvanom Jasikovac i na lokalitetu nekropole stećaka Gradina, gdje su uočena određena oštećenja

gradinapogledPogled sa vidikovca nekropole na Gradini

Posljednjeg i pretposljednjeg dana u mjesecu martu radnici JU KSC Kakanj posjetili su nekropolu stećaka u selu Nažbilj i lokalitet Ivničko-zagradske gradine u svrhu proljetnog obilaska i utvrđivanja trenutnog stanja.

Po dolasku na skretanje za Ivničko-zagradsku gradinu uočeno je da je prva info-tabla u stabilnom stanju i bez oštećenja, putokaz u Skenderovićima koji je postavljen 2016. godine, sačuvan je i bez oštećenja.Na Gradini na vidikovacu br 1. putokaz postoji, prilazni put prema vidikovcu je raščišćen, zaštitna ograda je u stabilnom stanju, nije devastirana, piknik klupe za odmor i rekreaciju su bez oštećenja.Na vidikovauc broj 2. prilazni put lokalitetu je očišćen, zaštitna ograda koja je postavljena prošle godine u jednom dijelu je uništena i otuđena, polomljeni su stubovi na zaštitnoj ogradi koja se nalazi u unutrašnjosti terena, sto i i klupa u šadrvanu su oštećeni utiskivanjem natpisa.

Od ponedjeljka 03.04.2017. Javna ustanova Kulturno sportski centar će obaviti poslove farbanja stubova zaštitne ograde, farbanje klupa i stolova, pokupiti ostatke smeća u nutrašnjosti lokaliteta I očistiti komplaten teren na području Gradine.

nazbiljstecciSto sa klupama  u blizini nekropole stećaka u Nažbilju

Podsjećamo u Nažbilju je postavljena jedna natkrivena tenda sa stolom i klupama, dvije parkovske klupe, okopan je i očišćen dio stećaka, te popravljen potporni zid. Ostvarena je izuzetno dobra saradnja sa lokalnim stanovništvom ovog područja koje se pokazalo kao odgovoran i savjestan čuvar onoga što je urađeno i postavljeno nakon prve faze uređenje nekropole. Slični poslovi uređenja odrađeni su na lokalitetu Ivničko-zagradske gradine gdje se nalaze nekropola stećaka i dva vidikovca. Obaveza Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj je da dva puta godišnje posjeti i utvrdi trenutno stanje na pomenutim lokalitetima.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u