KakanjLive | Utorak, 26.05.2020. godine

Upriličen prijem za bivše načelnike i predsjednike

16.12.2015. - Povod za prijem je početak rada općinskih službi u novoizgrađenoj savremenoj administrativnoj zgradi Općine Kakanj

prijem_nacelnici

Prije prijema gosti sa zajedno sa načelnikom Nerminom Mandrom obišli prostorije nove zgrade Općine Kakanj.

Tokom obilaska načelnik Nermin Mandra je naglasio da u novim prostorijama svi službenici imaju puno bolje uslove za rad u odnosu na protekli period, ali da isto tako svi službenici trebaju u novom ambijentu još više povećati nivo kvaliteta usluga koje pružaju građanima Kaknja.

Nova savremena rješenja u novoj zgradi Općine Kakanj će pomoću kartica-sistema omogućiti adekvatan način evidentiranja dolaska službenika na posao, te izlaska sa posla, čime će se spriječiti eventualne zloupotrebe radnog vremena, te osigurati radna disciplina propisana zakonskim odredbama i etičkim kodeksom, što je osnova za povećanje efikasnosti rada i poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju u općinskim službama, naglašeno je tokom obilaska.

Funkcionalniji i ljepši ambijent znači i nove estetski prihvatljivije i funkcionalnije uslove u kojima će se odvijati čin sklapanja braka, pružanje usluga u šalter-sali, svakodnevno ostvarivanje usluga u općinskim službama, naglasio je načelnik Mandra.

Nova sala Općinskog vijeća će omogućiti adekvatne uslove za održavanje sjednica Općinskog vijeća, adekvatne uslove za rad medija koji prate sjednice, uslove za održavanje raznih vrsta skupova, konferencija, seminara, javnih rasparava i sl. Osim sale za sjednice Općinskog vijeća, postoji i još nekoliko sala raznih dimenzija koje će služiti za raznovrsne aktivnosti.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u