KakanjLive | Subota, 31.10.2020. godine

Usaglašeni tehnički elementi za rekonstrukciju KBZ

19.08.2017. - U uredu premijera ZDK Miralema Galijaševića održan je sastanak sa predstavicima CETEOR-a i EBERD-a na kojem se razgovaralo o nastavku saradnje i realizaciji projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice Zenica iz sredstava kredita od 10 miliona eura.

1

U Uredu premijera Zeničko–dobojskog kantona Miralema Galijaševića održan je sastanak je predstavnicima CETEOR-a i EBERD-a. Sastanku su prisustvovali ministri finansija i zdravsta i menadžment KBZ. Tokom sastanka razgovaralo se o nastavku saradnje i realizaciji Projekta rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a od 10 miliona eura na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala prethodnu saglasnost.

Glavna tema sastanka je bila realizacija Projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice u Zenici i izgradnja novog termo-energetskog bloka Bolnice. Već urađenim energetskim auditom predviđeno je da energent za zagrijavanje termo-energetskog bloka bude tečni plin ili prirodni gas, a što je jedan od uslova EBERD-a. Na sastanku su otklonjene sve nejasnoće u vezi sa tehničkim rješenjima i precizirane naredne aktivnosti kao i nosioci aktivnosti.

CETEOR je konsultantska kuća zadužena da do polovine septembra uradi nacrt preliminarne studije a do kraja septembra konačnu studiju izvodljivosti ovog projekta.

Press služba ZDK

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u